SAS

Kollektivavtal med samtliga kabinföreningarna slutna

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 17:32 CEST

SAS har idag kommit överens om kollektivavtal för 2003 med den norska kabinföreningen och har därmed slutit avtal med samtliga kabinföreningar i Skandinavien.

Avtalen som är en av förutsättningarna för fullt genomförande av Plan C
ger möjlighet för att öka produktiviteten med cirka 40% från 530
blocktimmar till 750 blocktimmar per kabinanställd och år samt lönefrys
under 2003.
Regleringarna om 3 2 2 bemanning på Scandinavian Airlines
interkontinentala linjer upphör att gälla från och med 1 mars, 2004 och
en successiv avtrappningslösning kommer därefter att implementeras. Det
innebär att Scandinavian Airlines kommer att bemanna de
interkontinentala linjerna baserat på behov och rådande
produktionsförutsättningar.

- Jag är nöjd med, att vi efter långa och intensiva förhandlingar, nu
har kollektivavtal med samtliga kabinföreningar. Att vi nu fått avtalen
på plats innebär att de kabinanställda bidrar till Scandinavian Airlines
nödvändiga kostnadsreduktion, säger Sören Belin Executive Vice President
& COO Scandinavian Airlines.

För ytterligare information
Sören Belin, Executive Vice President & COO Scandinavian Airlines,
+46 8 797 5004 eller +46 705 97 50 24

SAS GROUP CORPORATE COMMUNICATIONS