SAS

Kollektivavtal med svenska och danska kabinföreningarna för 2003

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 17:08 CEST

SAS har kommit överens om kollektivavtal för 2003 med de svenska kabinföreningarna och den danska kabinföreningen.

Avtalen som är en av förutsättningarna för fullt genomförande av Plan C ger möjlighet för ökad produktivitet per kabinanställd, samt lönefrys under 2003.

Regleringarna om 3-2-2 bemanning på Scandinavian Airlines interkontinentala linjer upphör att gälla från och med 1 mars 2004. En successiv avtrappningslösning kommer att implementeras vilket innebär att Scandinavian Airlines bemannar de interkontinentala linjerna baserat på behov och rådande produktionsförutsättningar.

– Jag är nöjd med att vi efter långa och tidvis intensiva förhandlingar har kollektivavtal med två av tre länders kabinföreningar, säger Sören Belin, Executive Vice President & COO Scandinavian Airlines.

För ytterligare information
Sören Belin, Executive Vice President & COO Scandinavian Airlines, +46 8 797 5004

INFORMATIONSAVDELNINGEN SCANDINAVIAN AIRLINES