Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Kollektivresenärer missar rätt till ersättning

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 14:54 CET

SLs resegaranti om högst 800 kr utbetalas när man riskerar att bli mer än 20 minuter försenad.  Det är resenären själv som gör bedömningen. När ansökan om ersättning kommer till SL prövas bedömningen och avgörs av SL, utan insyn från resenärens sida.

På vilka grunder kan resenären göra denna bedömning? Närmast till hands ligger den information som ges genom displayer på terminaler och stationer.  På en av de största bussterminalerna, Gullmarsplan, ges dock ingen aktuell information. De tider som visas är tidtabellstider. Det kan stå att en buss avgår om 2 minuter, fastän det i själva verket kan vara frågan om mycket längre väntetid.

Häromdagen köade hundratals personer i upp till en halvtimme framför en display på Gullmarsplan, som visade att en buss skulle avgå  var tionde minut. Om SL givit korrekt information hade resenärerna informerats om möjligheten att ta taxi och få den betald av SL.

Informationen för resenärer med Tvärbanan och Tunnelbanan tycks vara något bättre men även den går inte att helt lita på då den i mycket hög grad är styrd av tidtabellen.

Nu har man faktiskt rätt att få reseersättning när informationen är felaktig. ”Du kan få ersättning om SL-trafiken är försenad eller om informationen om förseningar i trafiken varit så ofullständig att du inte kan bedöma om du kommer att bli mer än 20 minuter försenad”, skriver SL. Hur många känner till detta och vad menar SL med felaktig information?

När bussar och tåg inte går enligt tidtabell ger SL således i många fall helt felaktig konsumentinformation och en följd av detta är att resenärerna inte kan göra den bedömning som behövs för att få reseersättning.

Hur kan SL få vilseleda konsumenter på ett sätt som är helt olagligt i andra branscher?

Så snart en resenär upptäcker att displayen inte stämmer med verkligheten eller att den är släckt och ingen annan information ges synes SL vara skyldig att utbetala reseersättning.  

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Om oss
Idégruppen Vi Resenärer drivs av ett antal resenärer som väljer att se på trafiken ur resenärens/kundens synvinkel. Vi ger ut ett nyhetsbrev varje måndag och en tidskrift varannan månad med nyheter, synpunkter och kommenterar till dagens och morgondagens trafik.
Mer information finns på
och ges av Jan-Åke Bosell på tel 08-7763950 eller press&vireser.sewww.vireser.se