Svensk Kollektivtrafik

Kollektivtrafikbranschens bästa initiativ till final på Berns

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 15:29 CET

Åtta exempel på samverkan och innovationskraft i kollektivtrafiken har nu blivit utsedda till finalister i den nationella tävlingen för Goda Exempel. Tävlingen avgörs på Nationella Inspirationsdagen den 27 mars och priset kommer att delas ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik arbetar bland annat med att lyfta fram goda exempel att visa upp för branschen och omvärlden – exempel som kan inspirera andra att följa efter. Som ett led i detta bjöds kollektivtrafikbranschen in att delta i en tävling för goda exempel under vintern. Exemplen gick att nominera i två kategorier:

Goda resultat - Konkreta och synliggjorda effekter i förhållande till branschens mål att öka kundnytta, effektivitet, resande och marknadsandel samt mångfald och konkurrens inom kollektivtrafiken.

Goda intentioner - Innovativa framtidsprojekt eller idéer som kan bidra till kollektivtrafikens utveckling och fördubblingsmålet.

Gensvaret var enormt; 96 exempel på samverkan och innovationskraft i kollektivtrafikbranschen nominerades. Av dessa har åtta goda exempel valts ut för att delta vid finalen som sker vid Nationella Inspirationsdagen den 27 mars på Berns Salonger i Stockholm. Media är välkomna att delta, pressinbjudan skickas separat.

Fakta: Nedan finns en lista över alla åtta finalister samt kontaktpersoner för de respektive goda exemplen. Första urvalet av goda exempel gjordes av kriteriegruppen för Goda Exempel inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. Det slutgiltiga urvalet av de åtta finalisterna gjordes av en extern jurygrupp.

Kontaktperson: Anita Stenhardt, kommunikationsansvarig på Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik, 070-588 08 69

De åtta finalisterna:

KATEGORI: Goda Resultat

 • Byabussen
  Kontaktperson: Henric Fuchs +46 (0)690 76 40 20

Byabussverksamheten i Kölsillre är ett försök att hitta ”nya och innovativa” kollektivtrafiklösningar som är designade för glest befolkade områden i Sverige och i övriga Europa.

MOTIVERING: ”Med mod och mål om samverkan har eldsjälar i Kölsillre samlat ideella krafter för ökad tillgänglighet. Med de resandes behov i fokus har Byabussen ökat resandet och gjort både turerna och gemenskapen i glesbygden tätare.”

 • Stadstrafiken Söderhamn
  Kontaktperson: Lars Björling 070-646 70 57

En rejäl satsning för att skapa en attraktiv stadstrafik i Söderhamn trots att tätorten endast har ca 12.000 innevånare. Syftet är att många fler ska se kollektivtrafiken som intressant och relevant för de resbehov de har och det i sin tur ska leda till ett kraftigt ökat resande.

MOTIVERING: ”Med samarbeten kring en gemensam målsättning om fördubblat resande har Söderhamn lyckats nå fantastiska resultat och synliggjorda effekter. Genom satsningar på ungdomar och på infrastrukturella åtgärder har Stadstrafik Söderhamn nått inget mindre än en fyrdubbling av resandet!”  

 • Bike and Ride
  Kontaktperson: Wolfgang Liepack 0709-34 13 62

Med ett par nya tågsta­tioner och bättre pendlingsmöjligheter än tidigare förväntas kollektivresandet öka stort i Skåneregionen. Dessutom väntas många resenärer i högre utsträck­ning ta cykeln till och från stationerna. Grundambitionen är att det ska vara bekvämt och smidigt att byta mellan olika färdsätt.

MOTIVERING: ”I det visionära projektet Bike and Ride visar Malmö hur dagens och framtidens resenärer kombinerar miljö, motion och kollektivtrafik. Att detta "hela-resan-koncept" är snyggt formgivet och utfört samt att lösningen samtidigt möter Malmöbornas behov av ökad trygghet är ytterligare faktorer som bidrar till projektets lyskraft.”

 • Väla Handelsområde
  Kontaktperson: Thobias Ligneman +46 708 77 93 63 eller Pia Florén 0708-322900

Syftet med projektet är att etablera samarbete med handelsföretag så att de aktivt arbetar med att förbättra möjligheterna för icke bilburna kunder och anställda. Att i nära samarbete få anställda och besökare att ändra sin attityd till kollektivtrafiken och därmed ändra sitt resebeteende till och från Välaområdet.

MOTIVERING: ”Med skyhöga ambitioner för ökat resande genom nya målgrupper och samarbeten med näringslivet har resultaten inte låtit vänta på sig. Den förändrade attityden till kollektivt resande inom Väla handelsområde har inneburit en fördubbling på bara två år med synliggjorda nya resenärer och marknadsandelar. Konceptet är ett gott exempel för många andra områden i vårt land som skapar förutsättningar för fler att ta efter och fortsätta fördubblingsarbetet.”

KATEGORI: Goda Intentioner

 • Trafiklab och Travelhack
  Kontaktperson: Elias Arnestrand 070-762 38 48

Syftet med Trafiklab är att göra det enkelt för externa parter att få tillgång till öppen data om kollektivtrafik i Sverige (genom så kallade APIer). Öppen data är ett sätt att öppna upp vår bransch mot nya aktörer och en förutsättning för att skapa kreativa tjänster som bygger på att information kombineras på nya sätt.

MOTIVERING: ”Trafiklab samlar aktörer i den typen av oväntade konstellationer där de riktigt kreativa idéerna frodas. Mod från samarbetsparterna krävs, då detta nydanande projekt ställer stora krav på tillit, öppenhet och transparens. Vågar parterna satsa på detta öppnas en ny sfär som möjliggör en mångfald av tjänster och en mängd affärsmöjligheter. Projektet inspirerar och kan bidra till att vi får det lättare att ta oss fram i vardagen.”

 • Kommersiell linje Nacka Kista
  Kontaktperson: Raymond Hellmark +46 (0) 73-625 37 70

Numera startad och väl fungerande kommersiell fristående kollektivtrafiklinje, linjen uppbär inga företags-/skattesubventioner.

MOTIVERING: ”Det här är "det" som alla talade om innan avregleringen!! En banbrytande pionjär som vågar utmana de etablerade aktörerna genom att ta upp konkurrensen och lösa kundens problem genom kommersiell trafik. Ett sant bidrag i fördubblingens anda!”

 • R3
  Kontaktperson: Lars Bull 070-5860214

Grundidén med projektet har varit att bidra till regional utveckling genom att utveckla Värmlandstrafiks verksamhet och i företaget anställa fyra industridoktorander som parallellt med sin forskning arbetar i företaget.

MOTIVERING: ”På ett föredömligt vis har Värmlandstrafik genom projektet R3 revolutionerat samverkan mellan akademi och näringsliv. Med mod och med inget mindre än kulturförändring som mål har R3 bidragit till angelägen kunskapsöverföring som är till nytta för alla parter.”

 • Trafikupphandling E 20
  Kontaktperson: Anne-Charlotte Eklund 08 - 686 1525

AB Storstockholms Lokaltrafik har precis genomfört trafikupphandlingsprojekt ”E20” som omfattar två trafikupphandlingar. Mål för upphandlingsarbetet har varit att locka fler resenärer till kollektivtrafiken och sätta resenärernas behov i fokus.

MOTIVERING: ”Att bryta traditionen och upphandla helhetsansvaret för två olika trafikslag i samma område är uppfriskande och modigt. Det innebär nya möjligheter att kundanpassa trafiken genom bättre samordning av spår- och busstrafik och att skräddarsy kommunikationen till såväl befintliga som nya resenärer. Det ska bli ett nöje att följa den sannolikt positiva utvecklingen!”

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik arbetar gemensamt mot målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Organisationerna som står bakom Partnersamverkan är Svensk Kollektivtrafik, Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket. Mer info finns på www.fördubbling.se.