Västtrafik

Kollektivtrafiken – attraktiv för näringslivet?

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:01 CET

FramtidsForum anordnas för femte året i rad på Innovatum i Trollhättan, där företag kan mötas och utvecklas. En viktig fråga på FramtidsForum i år är kommunikationer och vilken betydelse infrastrukturen har för en plats attraktivitet. På detta tema har Västtrafik och Swebus genomfört en enkätundersökning bland medarrangörer och deltagare på årets FramtidsForum. Enkäten visar att 9 av 10 har en miljöpolicy men att bara drygt hälften tycker att kollektivtrafiken är betydelsefull för företagets miljöprofil.

Målet i första hand är att få arbetsgivare att ta med kollektivtrafiken som en faktor när scheman planeras eller andra förändringar i företaget sker som påverkar personalens resande men även att få företagen att fundera över förmånskort för anställda. – Tittar man på statistik över arbetspendling exempelvis mellan Vänersborg och Trollhättan är det idag – oavsett färdmedel – drygt 5 000 som arbetspendlar från Vänersborg till Trollhättan och cirka 1 400 som åker från Trollhättan till Vänersborg varje vardag. Med dagens trafikutbud finns det bra möjligheter för fler att åka utan att det tar mycket längre tid än bilen, som är den största konkurrenten, säger Michael Stjernberg på Västtrafik, affärsområde Fyrbodal.
Syftet med undersökningen är att Västtrafik som är trafikhuvudman och entreprenören Swebus, som kör linjerna mellan Trollhättan och Vänersborg, vill undersöka vilken roll kollektivtrafiken spelar och kan spela för näringslivet i Fyrbodal.
39 av 81 tillfrågade företag svarade på enkäten och det var en bred representation av branscher. Många av företagen ligger centralt och det gör kollektivtrafiken lite mer attraktiv. Drygt hälften tycker att kollektivtrafiken är betydelsefull för företagets nuvarande lokalisering, två tredjedelar tycker att kollektivtrafiken är betydelsefull vid nyrekrytering och lika många när det gäller möjligheten att få parkering i närheten. Trots att 90 % av de svarande företagen har en miljöpolicy är det bara drygt hälften som tycker att kollektivtrafiken är betydelsefull för företagets miljöprofil. Ett av de svarande företagen erbjuder idag sina anställda förmånskort i kollektivtrafiken, ingen annan har övervägt det. – På det här sättet vill vi få upp ögonen hos företag i vårt område för att kollektivtrafiken är en viktig faktor för deras anställda och inte minst för miljön. Genom att få sina anställda att välja kollektivtrafiken istället för bilen i större utsträckning kan företagen bidra till att minska klimatförändringarna, säger Michael Stjernberg.


För mer information och förmedling av kontakter:
Eva Jerninger, informationsansvarig Västtrafik Fyrbodalsområdet, 0521-27 38 19 eller 0708-27 38 91 Kajsa Jonolf, Swebus, 0521-670 87

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Verksamheten omfattar buss- och tågtrafik, spårvagns- och skärgårdstrafik och drivs i fyra dotterbolag som i huvudsak ansvarar för kollektivtrafiken i respektive område. Verksamheten omfattar även anropsstyrd trafik som t.ex. sjukresor, färdtjänstresor, skolskjuts m m. All trafik upphandlas i konkurrens och körs på entreprenad. Västtrafik ägs av kommunerna i Västra Götaland och Regionen. Moderbolaget finns i Skövde och dotterföretagen finns i Göteborg, Borås, Vänersborg och Skövde. Företaget har 180 anställda.