Svensk Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken får ny samverkansarena

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 11:09 CET

Ett nytt branschgemensamt företag som går under arbetsnamnet ”Fördubbling AB” har bildats i kollektivtrafikbranschen. Bolaget är en ny nationell samverkansarena med syfte att öka förnyelsekraften och 16 aktörer har hittills anmält intresse.

”Fördubbling AB” ska driva strategiska utvecklingsprojekt som leder till ökad kundnytta och effektivitet i kollektivtrafikbranschen. Det kan exempelvis handla om utvecklingen av betallösningar, avtalsprocesser, bytespunkter och strategisk omvärldsanalys. Fokus kommer att ligga på projekt som skapar värde för branschen utöver vad som är möjligt att åstadkomma av egen kraft.

Under den initiala teckningsperioden för ”Fördubbling AB” mellan 7 november och 1 december har 16 aktörer anmält intresse att teckna aktier i ”Fördubbling AB”. Dessa är:

Nobina Sverige AB, Keolis Sverige AB, Fågelviksgruppen Förvaltning AB, Västtrafik AB, AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Länstrafiken i Jämtlands län AB, Värmlandstrafik AB, Taxi Stockholm 15 00 00 AB, Sverigetaxi Service AB, Regionförbundet södra Småland, Luleå Lokaltrafik AB, Arriva Sverige AB, MTR Stockholm AB, Länstrafiken i Västerbotten AB, Länstrafiken Mälardalen AB och Jönköpings Länstrafik AB.

Vissa av de som anmält intresse att bli delägare under 2012 har formella beslutsprocesser att ta hänsyn till. Därför finns möjligheten att lämna slutgiltigt besked ända fram till sista september 2012. Det innebär samtidigt att ännu fler företag och organisationer har möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier fram till denna tidpunkt.

Vid en extra bolagsstämma den 5 december utsågs en interimsstyrelse som ska fungera fram till att ägarna väljer ny styrelse i oktober 2012. Styrelseledamöter är Madeleine Raukas (AB Storstockholms lokaltrafik), Lars Backström (Västtrafik AB), Stefan Fredriksson (Länstrafiken i Jämtlands län AB), Lars Bull (Värmlandstrafik AB), Erik Bech-Jansen (Arriva Sverige AB), Lars Nordstrand (Keolis Sverige AB), Jan Bosaeus (Nobina Sverige AB) och Jan Ekenstedt (Fågelviksgruppen Förvaltning AB). Till ordförande valdes Charlotte Wäreborn Schultz (Svensk Kollektivtrafik).

- Vi gör det här därför att vi tror på samverkan som nyckeln till framgång när det gäller frågor som har strategisk betydelse för kollektivtrafikens utveckling. I första hand tänker jag på nya avtalsmodeller, bytespunkter och betallösningar, säger Jan Ekenstedt på Fågelviksgruppen.

- Arriva, som redan arbetar med flera olika trafikslag och avtalsmodeller, vill vara med och driva på utvecklingen och förändra branschen i riktning mot fördubblingsmålet. ”Fördubbling AB” är en utmärkt form för detta, säger Erik Bech-Jansen på Arriva.

- Bolaget blir den naturliga motorn i branschen. Nu ska vi visa varandra att vi kan utnyttja vår samlade styrka för att skapa de gemensamma system som krävs för att anpassa kollektivtrafiken till framtidens utmaningar, säger Madeleine Raukas på SL.

Fakta om bolaget ”Fördubbling AB”:

Alla som bedriver kollektivtrafik i Sverige – både offentliga och privata aktörer – kan vara delägare i ”Fördubbling AB”. Detta innebär att trafikföretag inom tåg, buss och taxi, nya kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag har möjlighet att teckna sig för aktier.

Samtliga delägare, oavsett storlek, äger lika många aktier och har lika många röster på bolagsstämman. 

Arbetsnamnet ”Fördubbling AB” markerar ambitionen att bidra till att uppnå den branschgemensamma visionen om kollektivtrafiken som en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle och målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel.

Såväl aktieägare som icke aktieägare kan köpa tjänster och utvecklingsresultat av ”Fördubbling AB”.

Mer information om processen mot bildandet av bolaget ”Fördubbling AB” finns på www.fordubblingab.wordpress.com.

För mer information, kontakta:

Charlotte Wäreborn Schultz

Projektledare för bildandet av ”Fördubbling AB”, ordförande i interimsstyrelsen

Mobil: 070-528 08 70