Västtrafik

Kollektivtrafiken kraftsamlar mot klimathotet

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2014 10:06 CEST

I samband med FN: s klimattoppmöte i New York har organisationer från hela världen deltagit i ett upprop för att visa på kollektivtrafikens nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser. Bland hundratals konkreta exempel på åtgärder lyfts Västtrafiks miljöarbete och pilotprojekt med laddhybridbussar fram som goda exempel.

Genom att fördubbla det globala resandet med kollektivtrafiken till år 2025 och satsa på förnybara drivmedel kan kollektivtrafiken minska de globala utsläppen av koldioxid med 550 miljoner ton. Det är slutsatsen av den rapport där Västtrafik, tillsammans med städer som Rio, New York, Singapore och Berlin och andra aktörer från hela världen, berättar om satsningar för att minska utsläppen av växthusgaser och skapa hållbara och attraktiva regioner.

–  Västtrafik ligger i framkant av utvecklingen på flera områden.  Vårt mål är att 95 procent av kollektivtrafiken i Västsverige ska köras med förnybara drivmedel år 2025. Sedan 2010 har vi fördubblat andelen och idag ligger vi över 60 procent, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

Det pågående pilotprojektet med laddhybridbussar på linje 60 i Göteborg och kommande tester av elektriska bussar i projektet Electricity lyfts också fram i rapporten. Dessa tester genomförs i samarbete med bland andra Göteborgs stad och Volvo och är viktiga pusselbitar för att minska fossilberoendet.

Bakom initiativet under FN: s klimattoppmöte står samarbetsorganisationen UITP, The International Association of Public Transport, som samlar trafikhuvudmän, städer och företag inom kollektivtrafiksektorn. Från Sverige deltar förutom Västtrafik även Göteborgs stad och X2AB i uppropet.

Länk för att ladda ner rapporten Climate action and public transport finns nedan.

För mer information:
Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik 0705-62 92 21
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.