Svensk Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken ökar sin marknadsandel

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2014 09:00 CET

Marknadsandelen för kollektivtrafiken fortsätter att öka visar analyser från den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern. Sedan 2010 har Svensk Kollektivtrafik mätt marknadsandelen och analyserat svenska folkets resvanor. 2013 års siffror visar att marknadsandelen ökat med tre procentenheter sedan 2010.

- Trenden syns över hela landet men är särskilt tydlig i storstadsregionerna, säger Stefan Sedin,
vd för Svensk Kollektivtrafik.

2010 var kollektivtrafikens marknadsandel i Sverige 24 %. 2013 har marknadsandelen ökat till 
27 %. Kollektivtrafikens marknadsandel ökar mest i Stockholms och Västra Götalands län. Sedan år 2010 har marknadsandelen i Stockholms län ökat med 5 procentenheter och i Västra Götaland
med 4 procentenheter.

Nöjdhet med senaste resan ligger på en stabil nivå, riksgenomsnittet ligger på 80 %.

2013 års resultat baseras på totalt 49 604 intervjuer varav 23 670 är genomförda med dem
som reser frekvent med kollektivtrafiken.

- Det är förstås glädjande att marknadsandelen ökar, säger Stefan Sedin. Men vi ställer också frågan om man kan tänka sig att rekommendera vänner och bekanta att resa med oss, och där ser vi en negativ trend. Ett populärt och omtyckt varumärke är viktigt för att människor ska överväga kollektivtrafiken som resealternativ och här behöver vi arbeta med att bygga förtroende, säger
Stefan Sedin.

Kollektivtrafikbarometern genomförs av Ipsos på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Löpande under hela året intervjuas ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år per telefon och besvarar frågor kring resvanor, kvalitet och service.  


För mer information:

Stefan Sedin, vd Svensk Kollektivtrafik, 072-718 08 65

Anita Stenhardt, kommunikationschef, Svensk Kollektivtrafik, 070-588 08 69


Bil. Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2013 med analyser och sammanfattningar


Våra medlemmar, länstrafikbolagen och regionala kollektivtrafikmyndigheter, erbjuder  lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Drygt 1,3 miljarder resor görs årligen med kollektivtrafiken.