Värmdö kommun

Kollektivtrafiken viktigaste frågan för ungdomarna

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 14:25 CET

Drygt 50 ungdomar och 20 politiker medverkade den 14 november på årets andra ungdomsting i Värmdö. Denna dag fick samtliga lokala rådslag med representanter från fritidsgårdar och skolor, presentera vad de tycker är viktiga frågor för Värmdö.

Under dagen röstades de tio viktigaste frågorna fram av deltagarna. Flest röster fick kollektivtrafiken följt av paintball, arbeten för unga, högre tempo i skolan och mindre läxor, flytta fritidsgården Ettan, organisationen på Hemmestaskolan, att skolan ska följa matlagen, ungdomsbostäder, snöröjning och bättre belysning i kommunen.

Engagemanget var stort och redan på plats bildades olika arbetsgrupper kring frågorna och aktiviteter påbörjades. Möten med politiker bokades in och facebookgrupper bildades. Frågorna kommer även att presenteras i kommunens olika nämnder i december.

- Tanken är att vi alla fortsätter jobba och driva detta engagemang vidare. Vi är alla, tjänstemän, ungdomar, politiker och fritidsledare möjliggörare för att skapa engagemang, delaktighet och driva frågorna framåt, säger Marlene Wåhlstedt, ungdomssamordnare i kommunen.

I vår kommer det att hållas en uppföljningsträff för ungdomar och politiker där ungdomarna får återkoppling på frågorna samt diskutera nuläge och framtid.

Exempel på resultat av tidigare ungdomsting är att fritidsgården Ettan ska flyttas, elevråden har fått utbildning och en sommarjobbsmässa ska arrangeras våren 2012.

För mer information kontakta

Ungdomssamordnare

Marlene Wåhlstedt,

Telefon 08-570 476 25

Värmdö är Stockholms skärgård, en unik natur med över 10 000 öar. Här bor drygt 38 000 människor, på sommarhalvåret växer kommunen med över 100 000. Inom bara 20 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.