Sundsvalls kommun

Kollektivtrafiken vinner mark - 76 % fler tar bussen från Sundsvall till Birsta

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 15:54 CET

2009 gick startskottet för busstrafiken i Birsta i och med att kollektivtrafikanläggningen togs i drift. Ett år senare, i oktober 2010, hade kollektivtrafikresandet ökat med 30 %. I rapporten som Kollektivtrafikmyndigheten nu sammanställt ser vi att trafiken under sista året ökat med hela 76 % på stadstrafikens linje 2 och 5 från Sundsvall till Birsta.

I oktober månad 2011 har vi i genomsnitt 1300 resor per dag till Birsta vilket är en ökning jämfört med oktober 2010 med 76 %. Hela höjningen står att finna i stadsbusslinje linje 2 och 5.

- Det är mycket glädjande att se att våra satsningar på kollektivtrafik visar så positiva siffror, säger Sverker Ottosson (MP), kommunalråd.

Långväga gäster
Det långväga resandet till Birsta från framförallt Härnösand och områdena runt Ådalen och Örnsköldsvik ökade mellan 2009 och 2010 men är oförändrat 2011 i jämförelse med oktober 2010

Kollektivtrafikmyndigheten följer upp resandeutvecklingen

Kollektivtrafikanläggningen i Birsta togs i drift för busstrafik i november 2009. Efter att projektet slutförts genomför Kollektivtrafikmyndigheten (tidigare Västernorrlands länstrafik AB) en uppföljning av resandeutvecklingen en gång per år.

- Vårt mål har sedan 2008 varit att fördubbla det kollektiva resandet till 2015, det är en tuff utmaning men vi ger oss inte, säger Sverker Ottosson (MP), kommunalråd.

Kontakt:
Sverker Ottosson (MP), kommunalråd
Telefon: 060-19 11 56

 Per Eriksson, trafikchef
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (fd Västernorrlands läns Trafik AB)
Telefon: 0612-841 04, 070-539 20 69