Rotary Sverige

Kom och plantera Barnens träd i Järfälla den 17 och 19 maj!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 14:27 CEST

Barnens träd planteras för att påminna om barns rättigheter

Tisdagen den 17 maj kommer en hjälte till Sandvikskolan i Järfälla. Det är grundaren av föreningen Barnens Träd, Jonas Paulman, som där inviger ett Kompisträd tillsammans med elever på skolan, Rotary Järfälla och Järfälla kommun, för att påminna om FNs Barnkonvention. På torsdag, den 19 maj inviger han ett liknande träd på Fastebolskolan i Järfälla.

Trädet är skänkt av Rotary Järfälla, och eleverna kommer att plantera det tillsammans med Jonas. På plats vid planteringarna finns företrädare för Järfälla kommun, bland dem Järfällas Barnombud, Carin Hallstedt Idstam. För sex år sedan startade Jonas Paulman Föreningen Barnens Träd, för barns rättigheter. Han planterar träd över hela landet tillsammans med kommuner, föreningar och företag .

Medlemmarna i Järfälla Rotaryklubb blev djupt gripna av Jonas Paulmans berättelse om sin uppväxt när han föreläste vid ett av klubbens möten om sin förlorade barndom. Han tillbringade din barndom i ett fosterhem, där han varken fick omsorg eller kärlek. Han gick ut i skogen och kramade träd när han kände sig ensam. Därav namnet på föreningen, Barnens Träd. Jonas Paulman är en av dem som fick en ursäkt av Svenska staten för sin förlorade barndom.

Av Sveriges alla kommuner är det endast ett tiotal som har ett Barnombud. Järfälla är en av dessa. Barnombudet Carin Hallstedt Idstam undervisar varje år elever i kommunens skolor om FNs Barnkonvention. Arbetet mynnar ut i en barnhearing varje år där barn från olika skolor ställer frågor till företrädare för de politiska partierna i kommunen och till Sveriges Barnombudsman, Fredrik Malmberg.

Rotary Järfälla bestämde sig för att delta i Jonas kamp för utsatta barn genom att skänka ett Vårdträd/Kompisträd till de skolor som deltar i undervisningen om Barnkonventionen. Man skapade en kontakt mellan Barnens Träd och Järfälla kommuns Barnombud. Föreläsningar av Jonas Paulman för lärare och förskollärare, ingår i dag i det utbildningsutbud som föregår barnhearingen i Järfälla.

År 2014 planterades fyra träd vid skolor i centralorten Jakobsberg och lika många planterades i fjol vid skolor i kommundelen Kallhäll. I år får elever i Viksjö, vid Högbyskolan, Sandvikskolan, Fastebolskolan och Kvarnskolan var sitt träd av Rotary Järfälla.

Jonas Paulman, som har startat föreningen Barnens Träd, har vigt sitt liv för att andra barn inte skall behöva uppleva det han har gjort. Det är alltid barnen som står i fokus vid varje trädplantering. Intill varje träd sätts en plakett med en text om FNs Barnkonvention.

Träden planteras Tisdagen den 17 maj 2016 klockan 10.00 vid Sandvikskolan i Järfälla

Torsdagen den 19 maj 2016 klockan 13.00 vid Fastebolskolan i Järfälla

Företrädare från Järfälla Kommun och Rotary Järfälla medverkar vid båda tillfällena.

Ytterligare information:

Kicki Trodin, Rotary Järfälla Tel: 070-577 80 91

Carin Hallstedt Idstam, Barnombud, Järfälla kommun Tel: 08-580 285 00

Inger Evertson, Rotary Järfälla Tel 08-580 203 30 


Se mer här: https://www.facebook.com/Barnens-Tr%C3%A4d-f%C3%B6r-barns-r%C3%A4ttigheter-152564134899044/?fref=ts

Rotary är en global humanitär organisation med mer än 1,2 miljoner medlemmar i 34.000 rotaryklubbar i över 200 länder. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitärt service.