Länsstyrelsen Västerbotten

Kom och se hur ett kretslopp mellan samhälle och skogsbruk kan fungera

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 07:59 CEST

Hur kan vi åstadkomma ett uthålligare samhälle? Ett svar på den frågan är att lära oss hushålla med våra naturresurser och utveckla kretsloppstänkandet. Just detta försöker projektet Skog, klimat och miljö åstadkomma, genom att koppla ihop samhälle och skogsbruk i ett kretslopp. Kom och se hur!

Den 27 augusti har du möjlighet att själv se hur ett kretslopp mellan samhälle och skogsbruk kan fungera i praktiken. Då presenteras projektet Skog, klimat och miljö under en heldag i Skogens hus. Som en del av konferensens program ingår en guidad visning av projektets nya visningsområde strax utanför Umeå.

I visningsområdet får du se ur skogens resurser används av oss människor samt hur våra restprodukter gör nytta i skogen. Syftet är att skapa positiva attityder för uthållig produktion av skog med kretsloppsanpassade skogsprodukter.

När: 27 augusti 2013

Var: Skogens hus, Norra Skogsägarnas huvudkontor, Skeppargatan 1, Umeå.


Om projektet

Skog, Klimat och Miljö är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens och Norrbottens län. Projektet startades upp under 2012 och pågår till och med 2014.

Syftet med projektet är att samla kompetens från både näringsliv och offentlig sektor, trygga framtida tillgång på biomassa när efterfrågan ständigt ökar och samtidigt hushålla med resurserna och kretsloppanpassa flödet av energi och näring i samhället.

I projektet arbetar vi med produktionshöjande aktiviteter som

·  Gödsling

·  Klenträdsavverkning

·  Efterbehandling

·  Dikning

·  Vägförstärkning

Vi kommer även att titta på skogstillväxt- och klimateffekter av restprodukter på fastmark och torvmark och utvärdera effekter av olika skötselåtgärder. Vi testar ny teknik, nya arbetssätt och metoder. Detta visar vi upp i stadsnära skog på Umeå kommuns visningsområde.


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.