Moderaterna

Kom till skott någon gång, jordbruksministern

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 20:32 CEST

- Att jaktförordningen behöver ändras har varit klart sedan länge, men ändå händer det ingenting i frågan på jordbruksdepartementet. Nu har det gått så långt att jägare på olika håll i landet inte längre åtar sig eftersöksjakt på grund av de otydligheter som finns i förordningen vad gäller ingripande mot rovdjursangrepp.Det säger den moderata ledamoten i miljö- och jordbruksutskottet Bengt-Anders Johansson i en kommentar till den fråga som lämnats till jordbruksministern i riksdagen i dag.

- När både riksdagen och Naturvårdsverket rekommenderar en ändring av jaktförordningen borde även jordbruksministern kunna komma till skott utan att dra frågan i långbänk. Jag hoppas nu på ett positivt svar från jordbruksministern som bekräftar att en förändring av jaktförordningen kan komma till stånd före årsskiftet.


------------------------------------

Den skriftliga frågan till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist bifogas medan i sin helhet.

Översyn av jaktförordningen och särskilt förordningens § 28

Bristen på tydliga möjligheter att som tamdjursägare kunna få ingripa vid rovdjursangrepp har varit en källa till irritation under lång tid. Människors krav på en förändring har framförts på många håll i landet. Det har till och med gått så långt att jägare på sina håll inte längre vill åta sig eftersöksjakt eftersom en behövlig förändring av § 28 i jaktförordningen inte kommit till stånd.

Under mars månad i år beslutade riksdagen med Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU18 som grund, att en översyn bör ske. Betänkandet vilade bl.a. på kunskapen att Naturvårdsverket redan då föreslagit ny lagtext. Därefter har Naturvårdsverket i en hemställan daterad 2004-08-23 till regeringen kompletterat med ytterliga nya lagtextförslag för att bl.a. öka harmoniseringen med EU:s direktiv.

Eftersom behövliga förslag till förändringar nu kommit Jordbruksdepartementet tillhanda borde en förändring av förordningen redan ha presenterats, vilket såvitt jag förtsår inte är fallet. Under alla förutsättningar bör en förändring komma till stånd före årskiftet.

Mot bakgrund av ovanstående vill ställa följande fråga till jordbruksministern: Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att se till att klara besked kan lämnas i frågan om när en förändring av jaktförordningen kommer att genomföras?

Bengt-Anders Johansson (m)