Log Max AB

Komatsu förvärvar Log Max

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 12:00 CEST

Det glädjer mig att meddela att Log Max International Holding AB (Ordförande: Stig Linderholm) nyligen har bestämt att sälja Log Max AB (Hädanefter “LMAB”) och Log Max Inc., Log Max AB’s amerikanska säljbolag, (Hädanefter “LM Inc”) till Komatsu Forest AB (President: Toshio Miyake) (Hädanefter “KFAB”), Komatsu Ltd. (President & VD: Kunio Noji) (Hädanefter “Komatsu”)’s helägda dotterbolag. Under förutsättning att affären får godkänt av berörda myndigheter, planerar Komatsu att ha den avslutad i slutet av november 2012.

KFAB är medlem i Komatsu Group, den näst största entreprenadmaskinstillverkaren i världen. KFAB, baserade i Umeå, Sverige, är specialliserade på tillverkning och försäljning av skogsmaskiner såsom skördare, skotare och fällare-läggare.

I affären kommer LMAB och LM Inc. att bli förvärvade av KFAB medan Eco Log Sweden AB och dess dotterbolag (Hädanefter “EL Group”) kommer att fortsätta som ett självständigt bolag under nuvarande ledning. LMAB kommer att fortsätta tillgodose skördaraggregat till EL Group som tidigare.

Skördaraggregat tillverkade av LMAB och KFAB är goda komplement till varandra när det gäller typ av avverkning och användningsområde och är den främsta orsaken till affären.

Affären är planerad att vara genomförd den 30:e november, 2012. Efter slutförandet kommer Mike Arsenault och jag att finnas som tillgängliga som konsulter för support för LMAB. Övrig ledning kommer att förbli i dess nuvarande positioner. Komatsu har bekräftat att de inte har som avsikt att omstrukturera LMAB och LM Inc, och har inte som avsikt att ändra nuvarande relationer till våra återförsäljare.

Personligen tror jag att Komatsu är ett bra och pålitligt företag med en stark ledning i ryggen och med goda teknologiska lösningar. Det är av denna anledning som har jag valt Komatsu som förvärvaren av LMAB och LM Inc. Jag hoppas och tror att LMAB och LM Inc kan uppnå ytterligare expansion och tillväxt under Komatsu’s styre.

Stig Linderholm
Ordförande
Log Max Group

Komatsu Forest AB
Företagsnamn - Komatsu Forest AB
Grundat - 31 December, 2003
Högkvarter - Umeå, Sweden
Företrädare - Toshio Miyake
Affärsidé - Tillverkning och försäljning av skogsmaskiner
Antal anställda - 387 (September, 2012)

Komatsu Ltd
Företagsnamn - Komatsu Ltd 
Grundat - 13 Maj, 1921 
Högkvarter - Minato-ku, Tokyo, Japan 
Företrädare - Kunio Noji 
Affärsidé - Tillverkning och försäljning av konstruktion- och gruvmaskiner, kompakta verktyg, skogsmaskiner och industrimaskiner.  
Antal anställda - 44,206 (Koncern, Mars, 2012)

Bifogade filer

PDF-dokument