Entreprenörskapsforum

Kombinatörer – en potentiell jobbskapare

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 14:22 CET

Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, lyfter i mars månads Thulins tabeller fram en dold potential av företagande som skulle kunna öka sysselsättningen.

Mars månads analys grundar sig på en rapport från Företagarna, som i en ny rapport visar att antalet kombinatörer, dvs. människor som har sin huvudsakliga inkomst från anställning och som driver ett företag som bisyssla, är fler än de som har sin huvudsakliga inkomst från eget företag

Antalet företagare uppgår till 316 000 och antalet kombinatörer till 446 000. Vidare framgår av rapporten att kombinatörerna i genomsnitt sysselsätter 0,1 anställda var och företagare 1,2 anställda var. Trots att antalet anställda per kombinatör är betydligt lägre än motsvarande tal för företagarna är kombinatörernas sammanlagda bidrag till den totala sysselsättningen betydande – cirka 45 000 människor har sin anställning hos en kombinatör 2009.

 – Om en liten andel av kombinatörerna tog steget fullt ut och blev företagare skulle det kunna ge stora sysselsättningseffekter, säger Per Thulin.

Företagarna menar att om fler kombinatörer kunde förmås att bli företagare skulle det ha stora effekter på sysselsättningen. Ett mycket grovt räkneexempel baserat på siffrorna från Företagarna ger vid handen att om tio procent av kombinatörerna tog steget fullt ut och istället blev företagare skulle det leda till ca 50 000 nya arbetstillfällen i landet.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@indek.kth.se.

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se