Stockholms Naturskyddsförening

Kommande generationers dom hård mot beslutet att bygga Förbifart Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 13:21 CEST

Igår antogs 12 detaljplaner samt genomförandeavtal med Trafikverket om Förbifart
Stockholm. Allianspartierna samt socialdemokraterna röstade för att motorvägen,
som är Sveriges största vägprojekt någonsin, ska byggas. Kommande generationers
dom kommer att bli hård över de ansvariga säger Stockholms Naturskyddsförening

Förbifart Stockholm innebär bl.a. att Stockholm får svårare att nå sina klimatmål, att mer luftföroreningar och buller sprids i områden som redan idag är hårt drabbade och stora intrång i flera av Stockholms naturreservat. Det enskilt mest miljövidriga beslut som Stockholms stads kommunfullmäktige tagit på många år, kanske någonsin.

- Framtidens dom över de som igår beslutade om detta miljöfientliga projekt kommer att bli mycket hård, säger Beatrice Sundberg, ordförande i Stockholms Naturskyddsförening. Hur Ulla Hamilton,
moderat trafikborgarråd, kan säga att hon är stolt över detta beslut är obegripligt.

- Det är sorgligt att se att Stockholms kommunfullmäktigeledamöter är så dåligt insatta och har så dålig kunskap om vad trafikforskningen säger oss om effekterna av att bygga motorvägar säger
Beatrice Sundberg vidare. Trafiken kommer inte att minska någonstans när Förbifarten har byggts, motorvägen kommer att driva upp trafikarbetet i regionen och kollektivåkandet kommer att minska i förhållande till bilåkandet.

Nu binds intäkterna från trängselskatterna upp till minst år 2053 för att bekosta Förbifart Stockholm. För att den ekonomiska kalkylen ska hålla måste trafiken innanför trängselskattesnittet öka med en
halv procent per år, samtidigt ska Förbifarten göra att trafiken inne i stan minskar.

- Detta går inte ihop, antingen vet inte de ansvariga politikerna vad de beslutar om eller så för de medvetet folk bakom ljuset, jag vet inte vad som egentligen är värst. Vi kommer att överklaga detaljplanerna samt arbetsplanen när den antas säger Beatrice Sundberg. Det finns fortfarande många olösta frågor som den hälsofarliga tunnelluften och det undermåliga beslutsunderlaget vad gäller miljö och trafikprognoser där trafikmängderna å ena sidan ska minska och å andra sidan öka.

För ytterligare information kontakta

Beatrice Sundberg, ordförande, Stockholms Naturskyddsförening. 073-719 91 33

Ronny Fors, projektledare för ett ökat grönt fokus i stadsplaneringen, Stockholms och
Söderorts Naturskyddsföreningar, 070-896 36 07

Stockholms Naturskyddsförening är den största kretsen i Naturskyddsföreningen med ca 13 900 medlemmar. Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation och är partipolitiskt och religiöst obunden.