Folksam

Kommentar av Folksams vd Anders Sundström till valberedningens förslag i Swedbank

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 08:47 CET

Folksam, som ägare till 9,3 procent av antalet aktier och röster i Swedbank, ställer sig till fullo bakom det förslag till styrelse som valberedningen i Swedbank presenterat idag.

– Valberedningen har presenterat ett mycket bra förslag. Med Lars Idermark får Swedbank en erfaren och kvalificerad styrelseordförande som är stark nog att efterträda Carl Eric Stålberg. Lars Idermark förenar bred styrelseerfarenhet med kunskap om den finansiella sektorn och omfattande näringslivsbakgrund, säger Anders Sundström, vd Folksam.

– Sedan nära ett och ett halvt år har Swedbank fått en helt ny ledning, delvis ny styrelse och kapitaliserats. Under den tiden har Carl Eric Stålberg varit en värdefull tillgång för banken.

– Nu är vi inne i ett nytt skede, där den största utmaningen är förtroendet hos kunder och omvärld. Därför är det lämpligt att genomföra ordförandeskiftet vid vårens årsstämma. Nu föreslås Lars Idermark som ny ordförande och jag är övertygad om att han har goda förutsättningar att ta Swedbank vidare in i det nya decenniet, säger Anders Sundström.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, telefon 08-772 62 83
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, sparande- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var femte bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Folksam arbetar aktivt med trafiksäkerhet, extern bolagsstyrning och miljö för att bidra till ett långsiktigt samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se