Centerpartiet

Kommentar från Alliansen på Miljömålsberedningens betänkande om skog och miljö

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 14:04 CEST

Idag kl. 14.00 lämnade miljömålsberedningen över sitt betänkande om långsiktigt hållbar markanvändning till miljöminister Lena Ek (C). Nedan följer kommentarer från Alliansens ledamöter i miljö- och jordbruksutskottet.

- Miljömålsberedningen lägger nu fram ett ambitiöst och samlat förslag för att få förutsättningar på plats för att klara relevanta miljömål med hänsyn taget till skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle.

- Miljömålsberedningen föreslår ytterligare åtgärder för skydd av skog med fortsatt frivilliga insatser, fler naturreservat och en ny samarbetsform kallad ekolandskap, för att värna viktiga naturvärden.

- Miljömålsberedningen föreslår ett ändrat arbete med avverkningsanmälningar. Det kommer att stärka statens möjligheter att värna miljövärden och utforma rättspraxis, samt stärka skogsägarnas rättssäkerhet och möjligheter att leva upp till lagens krav.

- Miljömålsberedningen trycker tydligt på statens roll som föredöme i rollen som skogsägare både vad gäller ekonomi, miljö och social värden.

- Miljömålsberedningen föreslår att ett nationellt skogsprogram som kan synliggöra och stärka skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och miljö inrättas.


Kontakt:

Roger Tiefensee (C), 0702 – 63 36 02

Centerpartiets pressjour - 08 23 43 20

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.