Skandia

Kommentar från Bengt Braun, styrelseordförande i Skandia

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 10:21 CEST

Jag anser att det är fel att anställdas barn och anhöriga ges bostäder genom företaget. Den lägenhetspolicy som Skandia införde i början på detta år sätter stopp för sådant. Det är bra.

Detta är min bestämda uppfattning, även om det måste konstateras att de lägenhetsförmedlingar till Leif Victorins barn, som ges utrymme i medierna idag, stod i överensstämmelse med de regler som gällde vid den tiden.

Styrelsen för Skandia och medarbetarna i företaget genomför nu ett omfattande och grundligt arbete med att räta ut frågetecken från det förgångna. Det måste göras för att därefter kunna återupprätta förtroendet för bolaget. Det arbetet görs med grundlighet och uppriktighet.

Leif Victorin har styrelsens förtroende att fullgöra uppgiften som tf VD till dess att en ordinarie VD är rekryterad.

Arbetet med att rekrytera en ordinarie VD till Skandia är väl framme. Jag räknar med att den ursprungliga planen, att en VD skall tillkännages innan årets slut, skall fullföljas.

För ytterligare frågor:
Gunilla Svensson, Presschef, 08- 788 42 97