Business Region Göteborg

Kommentar från BRG med anledning av norska transportutskottets Göteborgsbesök idag

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 08:28 CET

Norska stortingets utskott för transport och kommunikationer besöker Sverige och då närmast Göteborg idag den 13 februari med sina 16 ledamöter. Det är infrastruktur- och transportfrågor som är i fokus, och utskottet ska bland annat prata mer om planerna på höghastighetståg mellan Köpenhamn- Oslo, ta del av planerna kring Västlänken och Västsvenska paketet och besöka Göteborgs Hamn.

- Det känns som en viktig signal att utskottet kommer hit. Göteborg har ett strategiskt läge som hela Nordens hamn och ett nav i mitten av korridoren som förbinder Oslo med Köpenhamn. Effektiva och hållbara transporter är en viktig framtidsfråga för näringslivet i Göteborgsregionen – men också för resten av Sverige och stora delar av Norden, säger Patrik Andersson som är vd för Business Region Göteborg.

Transport och infrastrukturfrågor är centrala för Business Region Göteborgs arbete. Bland annat är vi lead-partner för projektet The Scandinavian 8 million cityThe Scandinavian 8 million city.

Målet är att skapa en skandinavisk arbetsmarknadsregion och bygga en modern järnväg för personer och gods. Bland annat studeras förutsättningarna för höghastighetståg mellan Köpenhamn-Göteborg-Oslo, som skulle korta restiderna avsevärt och bidra till att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion.

Transport- och kommunikasjonskomiteen, som utskottet heter, fortsätter sedan sin resa med ett besök i Danmark.

 

Kontaktpersoner:
Bengt Wennerberg, chef för infrastruktur och logistik på Business Region Göteborg
telefon: 031- 367 61 21

För praktiska frågor kring besöket:
Jan Andréasson, generalkonsul, Norges generalkonsulat i Göteborg
telefon: 0705-81 06 90


Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.