Försvarsdepartementet

Kommentar från försvarsministern till uppgifter om "smygbantning" av försvaret: - Sluta med krypskyttet på Försvarsmakten!

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:20 CEST

- Jag är fast besluten att genomföra riksdagens beslut från december 2004 om den försvarspolitiska inriktningen. Det innebär att Försvarsmakten har regeringens och riksdagens uppdrag att ta fram insatsförband som är användbara här och nu. Det är ett uppdrag de framgångsrikt arbetar med, trots krypskyttet från olika håll. Var och en som kan försvarsfrågor förstår att resursförbanden är en förutsättning för insatsförsvaret, inte något försök till "smygbantning".

- Varje försvarsmakt i världen har förband med olika beredskapstider. Så fungerar det också i Sverige. I det svenska försvaret finns det insatsförband som ska kunna sättas in här och nu och resursförband som är till för att öka uthålligheten och för att kunna förstärka insatsförbanden.

- Idag har insatsförbanden beredskapstider från noll till trehundrasextio dagar. Resursförbanden har ingen fastställd beredskapstid men kan efter beslut göras insatsberedda. Resursförbanden är alltså militära förband med personal och materiel och ingår i det militära försvaret. Att resursförbanden inte har någon fastställd beredskapstid finns det flera skäl till. Det viktigaste är att beredskap är kostnadsdrivande både vad avser personal och materiel. Eftersom Sveriges säkerhetspolitiska läge är gynnsamt finns det inga skäl att ha fler insatsförband än nödvändigt för att kunna försvara Sverige och kunna genomföra internationella fredsinsatser.

- Det är olyckligt att denna pseudodebatt uppstått i ett läge när försvaret genomgår stora förändringar. Det har stått klart från Försvarsberedningens arbete till riksdagens beslut om den försvarspolitiska inriktningen att försvaret ska ha förband med olika beredskapstider. Och för den som läst Försvarsberedningens betänkande eller regeringens propositioner kan det heller inte komma som någon överraskning, avslutar försvarsministern.


Kontakt:
Toni Eriksson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-227 92 12
toni.eriksson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se