Försvarsdepartementet

Kommentar från Leni Björklund angående resursförbanden och "smygbantning" av försvaret

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 08:42 CEST

- Det finns politisk enighet i riksdagen om att det inom överskådlig tid inte finns något invasionshot mot Sverige. Om Sveriges säkerhetsläge försämras finns det möjlighet att över tiden bygga upp fler insatsförband än de som finns just idag. Sverige ska ha ett modernt, flexibelt och användbart insatsförsvar här och nu, anpassat efter den säkerhetssituation som råder idag, säger försvarsminister Leni Björklund.

- Insatsförbanden ska kunna sättas in här och nu. Resursförbanden är till för att öka uthålligheten och för att kunna förstärka insatsförbanden. Det är inget nytt att olika förband har olika beredskapstider. Tidigare fanns till exempel förband med beredskapstider på ända upp till tre till fem år. Det är fel att räkna bort resursförbanden ur insatsorganisationen, bara för att de inte är beredskapssatta. Lika fel vore det att skapa fler dyra insatsförband än vad Sverige behöver tillgängliga idag, säger försvarsministern.

- Försvarsmakten ska ha den operativa förmåga som behövs för att försvara Sverige och för att kunna genomföra internationella fredsinsatser. Nu genomgår försvaret en stor omställning och alla förändringar sker i öppenhet. Speciellt lämpligt för dem som anser att regeringen "smygbantar" kan det vara att till exempel läsa regeringens proposition 2004/05:5 "Vårt framtida försvar", sidan 47, avsnittet Differentierad beredskap, säger Leni Björklund.

- Sverige ska ha ett försvar för dagens uppgifter, inte för gårdagens. Regeringen har levererat precis det som Försvarsberedningen i politisk enighet har föreslagit, avslutar försvarsministern.-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Vårt framtida försvar (http://www.regeringen.se/sb/d/526)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar (http://www.regeringen.se/sb/d/4416/a/30463)