PRO Global

Kommentar från PRO om förändringarna i "Vårdval Stockholm"

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 15:28 CEST

- Det är bra att allianspartierna i Stockholms läns landsting erkänner bristerna i den vårdvalsmodell man infört. Men deras nya för slag berör tyvärr endast detaljer i en från början felbyggd modell, säger PROs sakkunnige Ola Johansson. Lägg istället prestigen åt sidan och sök en bättre modell.

"Vårdval Stockholm" skiljer sig på avgörande sätt från de vårdval som finns på andra håll i landet. Det gäller bl. a. vårduppdragens omfattning och reglerna för ersättning och etablering. Övriga landsting har vårdvalet kopplat till ett brett uppdrag som omfattar de flesta av primärvårdens uppgifter och som också kan inkludera öppen specialistvård. Stockholm är ensamt om vårdval som innebär flera val. Uppsplittringen möter inte äldres och andras behov av bättre vårdkedjor och lotsar i vården.

- Äldre, kroniskt sjuka och andra med stora vårdbehov behöver nära vård. Etablering för vårdval måste därför planeras och styras efter vårdbehov. Utvärderingen av "Vårdval Stockholm" visar vad som sker med vid fri etablering. Ett enda område har fått tre nya vårdgivare - stadsdelen Östermalm som redan förut hade extremt hög läkartäthet, påpekar Ola Johansson.

Medan andra landsting bygger system som där vårdgivarna helt eller till största del får fasta ersättningar viktade efter ålder och vårdtyngd har "Vårdval Stockholm" i huvudsak ersättning per besök. Ersättning per besök gynnar inte multisjuka äldre. Motiven för förebyggande vård blir svaga.

- Varaktiga förändringar inom vården måste bygga på en dialog med medborgare, brukare och personal. Allianspolitikerna i Stockholm borde följa exempel från övriga landet, där man lyckats att få samverkan över blockgränsen som gör att förändringar också kan överleva maktskiften, säger Ola Johansson.

PRO har tidigare publicerat en längre rapport som jämför vårdvalssystem. Den finns att läsa på www.pro.se.

Kontakt: Ola Johansson, sakkunnig hälso- och sjukvård, 070-654 47 03
Maja Fröman, informationschef, 08-701 67 32, 070-247 17 99