Six AB

Kommentar från SIX AB's styrelse med anledning av bud på samtliga aktier från Swiss Financial Market Services AG

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:33 CEST

Swiss Financial Market Services AG ("SFMS" eller "Budgivaren"), har beslutat att, genom sitt svenska dotterbolag Goldcup D 4201 AB (under namnändring till Telekurs Sweden AB), organisationsnummer 556764-9297, helägt av Telekurs Holding AG, lämna ett offentligt kontanterbjudande till samtliga kvarvarande aktieägare i SIX om att överlåta sina aktier i SIX ("Erbjudandet").

Budgivaren har inte genomfört någon due diligence.

Styrelsen har idag beslutat att anlita en oberoende expert för att ta fram ett värderingsutlåtande (s k fairness opinion). De oberoende styrelseledamöternas utvärdering av Erbjudandet kommer att presenteras i god tid före acceptfristens utgång.

Det ankommer ytterst på aktieägarna i SIX att ta ställning till Erbjudandet. Styrelsen avser även att tillsammans med Budgivaren säkerställa att skäliga villkor för samtliga innehavare av utestående teckningsoptioner arbetas fram.

Som meddelats i SMFSs budkommuniké kommer styrelseledamöterna Ursula La Roche och Andreas Plüss, som båda är anställda inom SMFS-koncernen, samt Erik Linnarsson som är anställd vid Advokatfirman Lindahl som är legala rådgivare till Budgivaren, på grund av jäv i frågan inte delta i behandlingen av frågor rörande utvärderingen av SFMS bud.

Styrelsen i SIX AB (Publ)

Stockholm 2008-09-24

För mer information vänligen kontakta:
Johan Andersson
Styrelseledamot
Telefon: 070 - 420 58 31
Mail: johan.andersson@addnode.com

Bo Strandberg
Styrelseledamot
Telefon: 070 - 536 56 08
Mail: bo.strandberg.mcf@telia.com

Johan Rost
Verkställande direktör i SIX
Telefon 08 - 586 163 10
Mail: johan.rost@six.se

SIX är en ledande leverantör av finansiell information till professionella aktörer på de nordiska kapitalmarknaderna. Bolaget har ca 110 anställda och verksamhet i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Omsättningen 2007 var 240 Mkr. SIX AB-aktien är noterad på OMX First North. SIX ägs till 54,8% av Telekurs, som ingår i SFMS, Swiss Financial Market Services.