Skandia

Kommentar från Skandia Liv till konsumentverkets expertutredning

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:46 CET

I en kommentar till den utredning som advokat Stefan Lindskog nu
överlämnat till konsumentverket säger Skandia Livs VD Urban Bäckström:

- Detta är ytterligare en analys av frågeställningen kring relationen
mellan Skandia Liv och moderbolaget Skandia AB. Tidigare har Skandia
Livs egen oberoende utredning under ledning av Lennart Låftman
redovisats i september, den av advokat Otto Rydbeck och revisor Göran
Tidströms utredning på uppdrag av Skandia AB som nyligen redovisades
samt därefter ett expertutlåtande från justitierådet Hans Danelius och
professor Jan Ramberg till Skandia Livs styrelse belyst
frågeställningen.

- Vi arbetar med dessa frågor. Vi analyserar för närvarande och under en
tid framöver de frågor som Stefan Lindskog belyser. Hans utredning blir
en del i underlaget för vår egen analys.

För information:
Gunilla Svensson, Presschef, tel 08- 788 25 00