Skandia

Kommentar från Skandias tillträdande koncernchef Hans-Erik Andersson

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2003 11:23 CET

Med anledning av diskussionen i medierna om mina tidigare anställningsvillkor vill jag klarlägga följande:

"När jag presenterades som vd vid presskonferensen den 14 november redogjordes i detalj för de villkor som ska gälla för min befattning som vd för Skandia. Jag fick under presskonferensen också en fråga om bonus. Jag utgick ifrån att frågan avsåg det omskrivna aktierelaterade bonusprogrammet. Jag kunde då inte föreställa mig att frågan gällde den sammanlagda ersättningen avseende lön, uppsägningslön, bonus och avgångsvederlag under mina tidigare år i Skandia. Hade jag fått den frågan hade jag naturligtvis svarat på det också.

Jag har inte fått någon lägenhet från Skandia. När jag flyttade hem från England bodde vi i andra hand i en lägenhet som Skandia hade och som användes just för inflyttande medarbetares tillfälliga boende. Jag betalade marknadshyra och lämnade sedan tillbaks lägenheten när vårt eget hus var klart.

När jag lämnade Skandia 1999 på eget initiativ likställdes detta, i ekonomisk mening, med uppsägning, eftersom mina arbetsuppgifter på Skandia mer eller mindre försvunnit och jag inte gick till något nytt jobb".

För ytterligare frågor:
Gunilla Svensson, presschef Skandia, tel 08- 788 42 97