Kulturdepartementet

Kommentar med anledning av avtal om upphovsrättsersättning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 17:03 CEST

Ett avtal har träffats mellan tv-operatörerna och Copyswede kring upphovsrättsersättningen för vidaresändningen av Sveriges Televisions kanaler i trådbunden infrastruktur, såsom kabel-tv och bredbandsnät. Regeringen tillsatte i april 2009 en medlare som nu slutfört sitt uppdrag.

Det nya avtalet gäller under tre år från och med den 1 februari 2009. Avtalet ger rättighetshavarna en ersättning som motsvarar 1,06 öre per hushåll och månad för samtliga SVT:s kanaler från och med den 19 augusti 2010, respektive 80 öre under perioden 1 februari 2009 - 18 augusti 2010.

- Det är glädjande att parterna enats om ett avtal som säkerställer tittarnas tillgång till kanalerna såväl som upphovsmännens lagenliga ersättning. Departementet har följt processen och jag vet att det varit svåra och långa förhandlingar, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Vidaresändningsplikten berördes i regeringens proposition En ny radio- och tv-lag (prop. 2009/10:115) som överlämnades till riksdagen i mars 2010. Riksdagen har därefter beslutat om en ny radio- och tv-lag (2010:696) som trädde i kraft den 1 augusti 2010.

I propositionen anfördes bl.a. att regeringen ser anledning att fortsatt följa och vid behov återkomma i frågor som rör vidaresändningsplikten. Frågan om s.k. tilläggstjänster bör omfattas av vidaresändningsplikten nämndes specifikt, bl.a. skyldigheter att utforma program på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik.

- Det är nödvändigt att regelbundet se över frågorna som berör vidaresändningsplikten. TV-marknaden förändras i snabb takt, och lagstiftning och övriga regler måste vara anpassade till marknadsläget. Vid denna avvägning bör även den tekniska utvecklingen inom distribution av tv-program och allmänhetens utökade möjligheter att ta emot tv-program beaktas.


Kontakt:
Sara Bengtsson
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91

Erik Kristow
Politiskt sakkunnig
08-405 17 65
070-234 00 72

Niklas Karlendal
Kansliråd
08-405 45 95