Finansdepartementet

Kommentar med anledning av Svensk Exportkredits (SEK) försäljning av Swedbankaktier

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 12:56 CEST

Svensk Exportkredit (SEK) sålde igår onsdag den 27 oktober 2010 sitt innehav i Swedbank om 38,3 miljoner aktier. SEK gör i och med detta en vinst före skatt om ca 2,5 miljarder kronor.

- Det tillhör inte bolagets kärnuppgifter att vara ägare till aktier i ett annat finansiellt bolag, säger handelsminister Ewa Björling, ansvarig minister för SEK. Jag ser därför positivt på att SEK nu har kunnat avyttra aktierna på ett ansvarsfullt och för skattebetalarna gynnsamt sätt.

- Det svenska banksystemet är i dag så pass robust att en försäljning av den här storleken inte riskerar stabiliteten, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Det betyder dock inte att den finansiella krisen är över. Det råder fortsatt stor osäkerhet i vår omvärld, och om situationen skulle förvärras riskerar också Sverige att drabbas.

Peter Norman tillägger:
- Vinsten till följd av affären kommer, liksom vid övriga försäljningar av statliga aktier, att användas för att amortera av statsskulden.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare
08-405 12 76
070-356 30 32

Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99