Socialdepartementet

Kommentar till Årsrapport från EU:s narkotikacentrum

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:30 CET

Den 23 november presenterade Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) sin årsrapport för 2006. En av slutsatserna i rapporten är att priserna på narkotika sjunkit de senaste fem åren, en slutsats som baseras på en trendanalys för åren 1999-2004 av gatupriser i Europa. Undersökningen är den första i sitt slag som genomförts på europeisk nivå.

Cannabis vanligast
I Europa som helhet sjönk priserna, korrigerade för inflation, för hasch (19 procent), marijuana (12 procent), kokain (22 procent), heroin (45 procent), amfetamin (20 procent) och ecstasy (47 procent).

- Att priserna sjunkit är något som vi sett även i Sverige. Exempelvis halverades priset på hasch mellan åren 1988 och 2005. Det är dock svårt att göra kopplingar mellan prisutvecklingen och utvecklingen i användningen. Vi vet inte hur priset påverkar konsumtionen, här finns ett behov av mer kunskap, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

I rapporten fastställs att cannabis fortfarande är den drog som är vanligast både när det gäller produktion, användning och i beslagsstatistiken. Värt att notera är att 15 procent av dem som söker behandling för sitt narkotikamissbruk uppger cannabis som den primära orsaken till behandling. Hela 27 procent av dem som söker behandling för första gången i sitt liv uppger cannabis som den främsta drogen. Det gör cannabis till den totalt sett näst vanligaste drogen efter heroin, som nämns i rapporter om nyintagna i missbruksbehandling.

- I Sverige ligger vi - i en europeisk jämförelse - på en låg nivå när det gäller användningen av cannabis, men vi ser allvarligt på cannabis både som drog i sig och som en inkörsport till tyngre droger, säger Björn Fries. Därför avser vi att under 2007 ha ökat fokus på cannabis när det gäller både tillgångsbegränsning, prevention och behandling.

Kokain på uppåtgående
När det gäller kokain så visar rapporten på en fortsatt uppåtgående trend, men med tecken på stabilisering i de svårast drabbade länderna.

- I Sverige har vi har under året fått indikationer på att kokainet är på uppgång och kanske också har spritt sig till nya grupper och fått ett vidare fäste. Därför har vi tagit initiativ till en kartläggning av kokainets utbredning. Datainsamlingen sker under hösten 2006 och rapporten beräknas vara klar i mars 2007, säger Björn Fries avslutningsvis.


Kontakt:
Anna Liedbergius
Informatör
08-405 27 81
070-355 27 81


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
ECNN:s årsrappot 2006 (http://annualreport.emcdda.europa.eu)