Sveriges Hamnar

Kommentar till ännu ett nytt strejkvarsel i Göteborgs hamn

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:10 CEST

- Göteborgs Hamn har både rätt och, gentemot kunderna, skyldighet att på alla sätt minska den skada som Hamnarbetareförbundet försöker tillfoga dem. Strejkbrytare är den medlem i ett fack som inte strejkar när hans fack säger att han ska göra det - ingen annan, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Hamnar och TransportGruppen, med anledning av det nya varsel som Svenska Hamnarbetarförbundet lagt i Göteborgs hamn. Varslet omfattar en total arbetsnedläggelse under två timmar den 11 maj.

Anledningen till detta nya strejkvarsel är att Hamnarbetarförbundet anser att det är fel att några medlemmar i Transport, som har kollektivavtal och fredsplikt, jobbade förra veckan.

Men att oorganiserade eller medlemmar i andra fack utför arbete när Hamnarbetarförbundets medlemmar strejkar är ingenting konstigt.
- Hamnarbetarförbundet menar att arbetsgivaren bryter mot god sed. Göteborgs hamn följer, som vi ständigt får upprepa, reglerna enligt den svenska modellen. God sed i detta fall borde handla om att Hamnarbetarförbundet tar sitt ansvar och sätter sig ner och pratar med Transport så att vi alla tre, arbetsgivare och berörda fackförbund, gemensamt kan jobba för ett trepartsavtal.

- Vi vänder oss mot de metoder som Hamnarbetareförbundet använder. De "straffar" godtyckligt den arbetsgivare som inte gör som facket säger och detta trots att arbetsgivaren följer de regler som gäller.


För ytterligare information, kontakta Peter Jeppsson VD, tel 0730-44 71 01, eller pressekreterare Dag Gustavsson 070-319 24 44

Sveriges Hamnar är ett förbund inom TransportGruppen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar organiserar 57 företag med drygt 4.000 anställda. TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.

För ytterligare information sverigeshamnar.se