Fackförbundet ST

Kommentar till att regeringen nu avsätter Göran Enander, Skogsstyrelsen: Nu får det vara nog!

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:39 CEST

- När regeringen nu avsätter Göran Enander vid Skogsstyrelsen är han bara en i raden av höga chefer inom statsförvaltningen som får lämna sitt uppdrag utan tydliga skäl. Generaldirektörer måste känna trygghet i sitt uppdrag, annars blir det mindre attraktivt att söka generaldirektörstjänster, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

- Dessutom riskerar myndigheterna att tappa tempo när regeringen avsätter och tillsätter generaldirektörer på otydliga grunder. Det är lätt att vakuum uppstår när chefssituationen är oklar, säger Annette Carnhede.

- Vi kräver att regeringen redovisar vilka kriterier och former som gäller vid avveckling och tillsättning av generaldirektörer. Om kompetenta människor ska känna förtroende för offentliga uppdrag måste regeringsmakten spela med öppna kort i framtiden. Nuvarande godtycklighet riskerar att skapa osäkra och rädda chefer som inte vågar leda verksamheten på det sätt som gagnar medborgarna bäst, säger Annette Carnhede.

- Göran Enander har under hela sin period som generaldirektör öppet redovisat sin verksamhet och dess ekonomi för regeringen. Han har enbart fått positiva signaler och blivit uppmanad att fortsätta på samma sätt. Den ekonomiska situation som Riksrevisionen kritiserade i våras har regeringen varit fullt införstådd med, säger Annette Carnhede.

För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Annette Carnhede, förbundsordförande, tfn dir. 070-641 12 15
Malin Thalin, pressekreterare, tfn dir. 070-314 52 73

ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.