Svenskt Näringsliv

Kommentar till budgetpropositionen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:26 CEST

- Företagen i Sverige och dess medarbetare är förklaringen till att regeringen idag kan presentera en internationellt sett mycket stark budget. Det är i företagen välståndet skapas. Det säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i sin budgetkommentar.

- Jämfört med motsvarande dokument i andra länder är dagens budget rent av imponerande. Dock saknas visioner och strukturpolitik. Särskilt olyckligt är det att regeringen, trots att man nu har en hel mandatperiod framför sig, inte bättre utnyttjar det förnyade förtroende man just fått till att spänna bågen högre och föreslå djärvare strukturreformer, fortsätter Urban Bäckström.

Konjunkturinstitutet har beräknat reformutrymmet till 25 miljarder under 2011, men av detta utnyttjar regeringen endast 13 miljarder kronor. Det är ett utslag av överdriven försiktighet, konstaterar Urban Bäckström:

- I det här läget, med goda statsfinanser och en sviktande internationell konjunktur, borde utrymmet satsas på tillväxtstärkande reformer. Skattepolitiken för 2011 domineras av en stor skattesänkning för pensionärer som endast ger svaga effekter på tillväxten. Därutöver genomförs skattehöjningar för företag (stämpelskatt, vattenkraftsskatt) som har en direkt negativ tillväxteffekt. Förslag som skulle kunna ge större positiva tillväxteffekter saknas.

Sammansättning av skattepolitiken i årets budget står i stark kontrast till det man genomförde under den förra mandatperioden, när ett stort antal skattsänkningar genomfördes som hade tydligt tillväxtfrämjande effekter.

- Har regeringen gjort en time out i skattepolitiken?

- Regeringen borde ha tagit tillfället i akt och redan nu börjat sänka de tillväxtskadliga skatter som man pekade på i jobbmanifestet. Det handlar om värnskatten, arbetsgivaravgiften, kapitalskatten och andra företagsskatter.

- Jag ser positivt på den inriktning som presenteras på arbetsmarknadsområdet. Här finns en klar insikt om att det är i företagen som det riktigt viktiga arbetet måste göras för att t ex utsatta grupper ska få bättre tillträde till arbetsmarknaden, avslutar Urban Bäckström.

För ytterligare information:

Johan Rönn, tel 08-553 43 001

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.