Stockholms Läns Landsting

Kommentar till den röd-gröna nedskärningsbudgeten (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 16:31 CET

Idag presenterade de rödgröna i landstingsmajoriteten sitt förslag till nedskärnings-budget för 2004. Som lydiga elever till magister Ringholm och rektor Persson gör Nylund Watz och hennes klasskamrater nu sin hemläxa.

- Man påstår att det pågått en veritabel vårdorgie i Stockholm. Stockholmarna sägs vara veka och påstås gå för ofta till doktorn. Kostnaderna ska ha skjutit i höjden samtidigt som inkomsterna inte gjort det. Nu ska ”hemläxan” göras. Tyvärr är ju sanningen att hemläxan beror på att magistern och rektorn gjort det omöjligt att klara ”skolarbetet” utan brutala nedskärningar och skattehöjningar, säger Birgitta Rydberg och Maria Wallhager båda landstingsråd i opposition (fp).

- Det går inte längre att på ett anständigt sätt ta ansvar för den stockholmsfientliga politik riksdagen utsätter Stockholm för genom skatteutjämningen. Skatteutjämningens legitimitet hos stockholmarna har passerat gränsen och minskar för varje dag, varje sjukhusnedläggning, varje uppsägning av vårdpersonal. Vi betalar mest skatt, har högre kostnader för mat, boende, fastighetsskatter etc. Samtidigt får vi nu kraftigt försämrad sjukvård, kollektivtrafik och service. Ordet skandal räcker inte till. Nu får det banne mig vara nog, fortsätter Rydberg och Wallhager vidare.

- Folkpartiet menar att grunden för budgetarbetet vilar på en felaktig grund. Och nu föreslår vi att landstinget avstår från att lägga fram någon budget överhuvudtaget till dess att regeringen kommer till ett förhandlingsbord och diskuterar förändringar i skatteutjämningssystemet. Syftet med uppskjuten budgetförhandling är inte att landstingets ska tvångsförvaltas utan att en förhandlingsuppgörelse kan nås om ett acceptabelt utjämningssystem. Om regeringen vägrar att förhandla med Stockholms läns landsting kan detta dock bli effekten, konstaterar Rydberg och Wallhager.

- Sjukvården i Stockholm är inte dyrast i Sverige utan ligger nära mitten av kostnadsligan. Kostnadsökningarna i Stockholm har också varit lägre per invånare än landet i övrigt. Och då ska man också komma ihåg att en stor del av övriga läns kostnadsökningar betalats med skatteutjämningspengar från Stockholm. Med de nya nedskärningarna kommer Stockholms läns landsting att vara bland de som lägger ner minst på sjukvård, samtidigt som vi har högst landstingsskatt. Det är uppenbarligen rättvis sjukvårdspolitik enligt socialdemokratin, konstaterar Rydberg och Wallhager.

- SL kommer de närmaste åren att få stora problem. De presenterade minskningarna av investeringarna är en katastrof. Vi kommer återigen att få stora förseningar för den spårbundna trafiken när inte räls och vagnar kommer att kunna hållas i trim. Indragen nattrafik i tunnelbanan är bara en västanfläkt av vad som kommer. Nästa steg är kraftigt försämrad turtäthet på många linjer och kanske också nedläggning av något av bansystemen. Det kan handla om Nockebybanan eller Lidingöbanan, fortsätter Rydberg och Wallhager.

- Patientmakt, valfrihet, mångfald och vårdgaranti – ord som tidigare varit ledord för Stockholmslandstinget sopas nu brutalt bort och ersätts med – kommunallagens balanskrav, centralism, utbudsbegränsningar och vårdköer, fortsätter Rydberg och Wallhager.

- Vi konstaterar att oavsett vad Stockholms läns landsting gör kommer de nedskärningar och skattehöjningar som görs inte att räcka. Snart måste nya krisåtgärder till. Vilka sjukhus ska då läggas ner? Det är regeringen och riksdagen som sitter på besluten kring det enda som på lång sikt kan förändra Stockholms situation – skatteutjämningen. Nu är det dags för Stockholmarna att sätta ner foten och få ett hållbart och rättvist system, avslutar Rydberg och Wallhager.

För mer information: Patrik Silverudd, pressekreterare (fp) 070-737 42 54