Marginalen Bank

Kommentar till Finansinspektionens beslut om straffavgifter mot Marginalen Bank och Kredit AB Marginalen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 15:17 CET

Finansinspektionen har påfört Marginalen Bank och Kredit AB Marginalen straffavgifter p.g.a. hur kreditgivningen mellan koncernbolagen gått till. Kritiken handlar inte om krediterna i sig utan om själva kredithanteringsprocessen. Enligt FI får inte kreditbeslut av dessa slag fattas av en delegation (delar av styrelsen), vilket var fallet i dessa ärenden, utan måste fattas av hela styrelsen.

Marginalen Bank och Kredit AB Marginalen har beaktat deras synpunkter och har numera en kreditinstruktion som reglerar den aktuella problematiken.

-     Självklart följer vi FI:s beslut. Vårt problem är att lagstiftningen är oklar på detta område, vilket lämnar utrymme för olika tolkningar. Enligt aktiebolagslagen är delegation tillåten och någon jävssituation föreligger inte samtidigt som banklagstiftningen och Finansinspektionens allmänna råd inte är entydiga i dessa frågor, säger Ewa Glennow vd på Marginalen Bank.

Marginalen Bank och Kredit AB Marginalen har en stark finansiell ställning och straffavgifterna om totalt 25 mkr påverkar inte affärsverksamheten eller kunderna. 

-     Sedan starten av Marginalen Bank har vi lagt ner mycket tid och resurser på att utveckla en organisation och en struktur för regelefterlevnad och riskkontroll. Dessa tillsammans med externa rådgivare arbetar med att skapa tydliga och klara regler för vår verksamhet och kontrollera att dessa efterlevs. Trots allt detta arbete drabbas vi nu av dessa beslut, vilket jag beklagar, säger Ewa Glennow.

Under tiden som denna utredning har pågått har Marginalen Bank och Kredit AB Marginalen anpassat sina rutiner.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank är en ny bank på den svenska marknaden som erbjuder bland annat privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster. Banken, som ingår i Marginalen Group (koncernen), bildades i augusti 2010 genom att Finans AB Marginalen gick samman med systerbolaget Bank2 (förvärvades 2008) och delar av Citibanks svenska konsumentbank som förvärvades under 2010. I Marginalen Group ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 350 medarbetare i Stockholm, Borås, Gävle, Kalix, Hudiksvall, Härnösand, Åre och Söderhamn samt i Nederländerna, Lettland och Litauen. För mer information om företaget se www.marginalen.se.