Glesbygdsverket

Kommentar till förslag om kassaservice

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:34 CEST

Post- och kassaserviceutredningens betänkande om grundläggande betaltjänster presenteras i dag. Utredningen föreslår att staten skall ta ett grundläggande ansvar för tillgång till grundläggande betaltjänster i hela landet till rimliga priser. Grundläggande betaltjänster omfattar uttag av kontanter, förmedling av betalningar samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar. Post- och telestyrelsen föreslås få regeringens uppdrag att upphandla betaltjänster på platser som saknar kommersiella alternativ. Det kan röra sig om upp mot 200 orter. Förslaget innebär samtidigt att Posten inte längre via Svensk Kassaservice skulle ha ansvaret för att förse hela Sverige med grundläggande kassaservice.Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin kommenterar utredningens förslag:- Främst är det i glesbygd och landsbygd som det saknas alternativ till Svensk Kassaservice inom rimliga avstånd. Därför är det viktigt med ett fortsatt statligt ansvar för betaltjänster som omfattar hela landet, säger Kerstin Wallin. I den delen är förslaget bra. Ett system med upphandling ger också möjligheter till utveckling av nya lösningar för betaltjänster som i bästa fall ger förbättrad service. Vi räknar också med att lantbrevbärarna får en fortsatt viktig roll för kassaservicen.- Däremot är förslaget mer oklart när det gäller riktlinjerna för upphandlingen. Det är osäkert idag hur systemet rent faktiskt kommer att fungera när det t.ex. gäller avvägningen mellan vad som är kommersiellt möjligt och inte. Det kan leda till att en ort ställs utan betaltjänster - i varje fall under en övergångstid.- Utgångspunkterna för upphandlingen bör nu tas fram i dialog med olika brukargrupper. Glesbygdsverket välkomnar också utredningens förslag om att regional kännedom om serviceutvecklingen skall vägas in när behoven ska bedömas.För ytterligare kommentarer:
Generaldirektör Kerstin Wallin 070-319 72 70