Svensk Geriatrisk Förening

Kommentar till gårdagens Uppdrag Granskning ang bristerna i demensvården

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 10:47 CEST


 
PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2010-09-09

Anne Ekdahl, orförande i Svensk Geriatrisk Förening kommenterar bristerna i demensvården:

- Liksom många andra upprörs vi av de brister i äldreomsorgen som beskrevs i Uppdrag Granskning den 8 september, och som är kända över hela landet. Av dagens cirka 130.000
dementa svenskar så är merparten dessutom drabbade av ytterligare sjukdomar som komplicerar deras hälsotillstånd och vård.

- Vi menar att det behövs betydligt fler experter på demenssjukdomar och på multisjuklighet. Det innebär att antalet äldresjuksköterskor och geriatriker behöver öka påtagligt.

- För att klara det ökade behovet samt att klara kommande pensionsavgångar så ser vi ett behov att snarast öka från dagens cirka 500 aktiva geriatriker till 1000 geriatriker. Detta
kan ske genom att kraftigt öka antalet specialisttjänster.För detta behövs resurser – som dock är en investering som snabbt betalar sig genom en bättre vård av denna mest
sjukvårdskrävande av alla grupper.
 

För Svensk Geriatrisk Förening
 
Anne Ekdahl, ordförande              tel: 073-848 42 50
Dag Salaj, pressansvarig                tel: 070-885 82 66                              

 

Svensk Geriatrisk Förening organiserar Sveriges specialister på äldre multisjuka.

www.sveger.se