Coop

Kommentar till Greenpeace KO-anmälan

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 19:06 CET

- Coop Sverige säljer inte mat som innehåller GMO. Vid ett flertal tillfällen har vi till såväl Greenpeace som till allmänheten kommenterat att vår policy om GMO gäller för innehållet i produkterna inte för en indirekt användning, t ex foder, säger Åke Natt och Dag, miljöchef på Coop Sverige, med anledning av att Greenpeace KO-anmält Coop Sverige för vilseledande marknadsföring. Vi tycker att det är förvånande att en sådan missuppfattning lett till en KO-anmälan, fortsätter han, men frågan får nu prövas.

– Vi håller med Greenpeace att vetskapen om att GMO-soja är en vanlig ingrediens i foder till danska grisar är dåligt spridd i Sverige. Vi får ta vår del av ansvaret för att denna fråga inte uppmärksammats mer.

– Greenpeace påstår att vår försäljning av danskt griskött ökat dramatiskt. Det stämmer inte alls. Våra siffror pekar på oförändrade volymer jämfört med tidigare år.
Cirka 95 % av våra skinkor till årets julförsäljning är svenska och självklart märkta med ursprungsland. I Sverige används inte GMO-foder. Om våra konkurrenter har ökat sin fläskimport från Danmark vet vi däremot inte.

– Det är viktigt att komma ihåg att detta inte är en fråga om livsmedelssäkerhet. De förändrade generna i grisfodret går inte över i fläsket.

– Vill man vara säker på att inget som helst GMO använts i produktionen, ska man köpa ekologiskt. 2,5% av våra julskinkor är ekologiska och märkta.

– Coop Sverige kommer att fortsätta sitt arbete med GMO-frågorna. Nästa steg blir att tillsammans med våra nordiska kolleger se över policyn så att den också innefattar en hållning till GMO-foder. Vi räknar med att den ska vara färdig under våren. Vi och våra nordiska kolleger har vid flera tillfällen diskuterat GMO-frågan med Greenpeace och vi räknar med att dessa samtal skall fortsätta, avslutar Åke Natt och Dag.

För ytterligare information kontakta
Åke Natt och Dag, Miljöchef Coop Sverige AB 070-643 15 05
Coop Sveriges presstjänst, 08-743 23 33