Transportföretagen

Kommentar till infrastrukturpropositionen: Helhet måste gå före regionalt inflytande

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 11:28 CEST

- Infrastrukturen gynnas inte av kommunalråd som vill få klippa band vid invigningar. Så lova oss en sak Åsa Torstensson; helheten måste alltid gå före regionalt inflytande, säger Maria Nygren, vice vd för TransportGruppen, i en kommentar till infrastrukturpropositionen.

Ingen kan ifrågasätta att infrastrukturministern lyssnat av vilka insatser som behöver göras för transportnätet i vårt avlånga land. TransportGruppen hoppas dock att signalerna om att se till helheten och skapa bättre förutsättningar för samordnade transporter står sig starkare än budskapet om att stärka det regionala inflytandet.

Propositionen säger att "transportsystemet ska planeras utifrån att hela resan eller transporten ska fungera". Vi instämmer men kan som exempel i dagsläget konstatera att helheten, så fort vi börjar röra oss i stadstrafik, tenderar att fokusera på utrymmet för kollektivtrafiken. Ska vi verkligen tala om en helhetslösning behöver också varuförsörjningen i form av gemensamma "kollektiva" godstransporter till centrala butiker tryggas. TransportGruppen välkomnar därför beskedet om vikten av dialog med näringslivet.

Regeringens valda strategi, att inte presentera konkreta projekt må vara klok och ansvarstagande i den meningen att ingen satsning ska kunna ifrågasättas som förhastad. Samtidigt bygger detta hanteringssätt upp mycket höga förväntningar på vad som komma skall.


För mer information kontakta vice VD Maria Nygren, tfn: 08-762 71 07 eller pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69, 070-319 24 44

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra åtta förbund har 15.000 medlemsföretag med 160.000 anställda och vår vision är att vara en ledande kraft i skapandet av de bästa tillväxtförutsättningarna för företag inom transportnäringen i Sverige.

transportgruppen.se