AMF

Kommentar till ITP-uppgörelsen "Positivt att tjänstemännen får ett modernt pensionsavtal"

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 17:11 CEST

AMF Pensions VD Christer Elmehagen ställer sig positiv till den överenskommelse
som idag träffats mellan Svenskt Näringsliv och PTK angående pensionslösningar
för Sveriges tjänstemän.

- I och med dagens ITP-uppgörelse kommer tjänstemännen i framtiden att ha en
modern tjänstepensionsplan anpassad efter den rådande arbetsmarknaden, säger
Christer Elmehagen, VD AMF Pension.

- AMF Pension välkomnar att parterna nu öppnar upp ITP-marknaden för
konkurrens. Genom detta kommer tjänstemännen, liksom andra tidigare kunnat, få
möjligheten att själva placera sina pensionspengar och därmed kunna välja den
förvaltare som erbjuder högst avkastning och lägst avgifter, säger Christer
Elmehagen.

De som är äldre än 28 år 2007 kommer att finnas kvar i den gamla ITP-planen.

- Vi hade gärna sett att övergången till den nya ITP-planen gått snabbare än
vad som nu blir fallet och det är beklagligt att det är en så liten grupp av de
yngre tjänstemännen som nu får tillgång till att välja sitt eget
pensionssparande, säger Christer Elmehagen.

För ytterligare frågor, kontakta Christer Elmehagen, VD AMF Pension, 070-730 70
00 eller Conny Johanson, Chef Information 070-216 23 16.


AMF Pension är ett pensionsbolag, grundat 1973, som ägs av Svenskt Näringsliv
och LO gemensamt. AMF Pension är ett aktiebolag som drivs enligt ömsesidiga
principer, dvs allt överskott går till spararna. AMF Pension agerar som
prispressare på den svenska pensionsmarknaden.