Nordea Bank AB

Kommentar till kritik från Finansinspektionen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2003 16:57 CET

Finansinspektionen påtalar i sin rapport "Från konto till konto V" brister i Nordeas skriftliga förhandsinformation i samband med utlandsbetalningar inom EU-området.

Vid Finansinspektionens undersökning, som genomfördes i augusti i år, tillhandahöll inte Nordea det separata informationsblad som enligt bankens rutiner ska lämnas ut i samband med utlandsbetal-ningar. Nordea har prövat modellen med separata informationsblad under några år och konstaterar att denna rutin inte har fungerat väl. För att åtgärda denna brist kommer vi nu att lägga samman information om utlandsbetalningar i beställningsblanketten. Eftersom beställningsblanketten används som underlag för själva betalningen säkerställs att kunden alltid får informationen i samband med betalningen. Nordea har underrättat Finansinspektionen om de ändrade rutinerna.