Tele2 AB

Kommentar till länsrättens inhibering av PTS beslut om termineringsavgiften

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 11:26 CEST

Tele2 AB, meddelade idag att länsrätten den 6 augusti 2003 beslöt i enlighet med Tele2s framställan att inhibera PTS-besluten om termineringsavgifter i mobilnätet i avvaktan på länsrättens slutliga prövning.

Tidigare, den 6 juni i år, meddelade Tele2 att man kommer att överklaga PTS beslut angående den avgift Tele2 äger rätt att ta ut för terminering av samtal i sitt mobilnät från Telia och Telia Mobile.

PTS beslut i juni innebar innebar att Tele2 skulle ha rätt att ta ut en avgift som motsvarar den avgift som Telia Mobile tar ut plus 10%, för samtal från Telia och Telia Mobile. Tele2 överklagade besluten till länsrätten och begärde att besluten inhiberas.

- "PTS beslut innebar inget nytt utan upprepade bara samma inställning som myndigheten haft tidigare. Länsrätten har också tidigare inhiberat liknande PTS-beslut. Länsrättens beslut tyder även på att kammarrättens beslut av den 26 juni i ett likartat ärende inte har någon uppenbar påverkan på rättsläget i frågan om termineringsavgifternas storlek", säger Jan Tjernell, ansvarig för regulatoriska frågor på Tele2 AB i en kommentar.

Tele2 AB, som bildades 1993, är det ledande alternativa paneuropeiska telekommunikationsföretaget som erbjuder fast och mobil telefoni samt datanät- och Internettjänster under varumärkena Tele2, Tango och Comviq till 18,7 miljoner kunder i 22 länder. Tele2 driver Datametrix, som är specialiserat på systemintegration, 3C Communications, verksamt inom Internetbetalning, kontokorttransaktioner samt telefonautomater, Transac, inom databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor, C³, inom kontantkort för fast telefoni och Optimal Telecom, med lägsta-pris-garanti för hushåll. Koncernen erbjuder även kabel-TV och äger tillsammans med MTG Internetportalen Everyday.com. Tele2 ABs aktier är noterade på Stockholmsbörsen under kortnamnen TEL2A och TEL2B och på Nasdaq under kortnamnen TLTOA och TLTOB.

Kontaktperson:
Jan Tjernell, Ansvarig regulatoriska frågor Telefon: + 46 (0)8 562 640 00

Besök gärna vår hemsida: www.Tele2.com