RISE Research Institutes of Sweden AB

Kommentar till mediainslag om att ”SP utreds för miljöbrott”

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2016 17:43 CEST

Under dagen, 22 april, har media publicerat artiklar om SPs forskning om båtbottenfärger. SPs kommentar:

Båtbottenfärgprojektet i sig handlar om att minska giftbelastningen på havslivet, det är alltså ett projekt som i grunden är positivt för miljön. EU bidrar också med medel till forskningen.

Anti-fouling (tekniker för att hålla ytor rena) handlar om att förhindra påväxt på ytor, i det aktuella fallet på båtskrov. Detta för att förhindra ökad bränsleförbrukning och ökade koldioxidutsläpp.

– Vi har inte någon information om att en förundersökning har inletts och inte heller någon information om vad förundersökningen omfattar. För det fall att vi får några frågor från åklagare eller polis kommer vi självklart att hjälpa till och reda ut frågorna så att detta får en bra lösning, säger Maria Sandstedt, jurist på SP.

För mer information, kontakta Maria Sandstedt, tel 010-516 60 33, eller Jukka Lausmaa, forskare, 010-51 52 96

Mer att läsa finns på:

http://leaf-antifouling.eu/

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker. 

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016. Se www.ri.se

Läs mer på www.sp.se