StudentConsulting Sweden AB

Kommentar till ny SCB statistik om ungdomsarbetslösheten

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 11:49 CET

I dag presenterade SCB sin månatliga statistik över ungdomsarbetslösheten i Sverige. Hela 132 000 ungdomar mellan 15-24 år saknar jobb och möjlighet till en egen försörjning, vilket är en
rejäl ökning jämfört med förra årets siffror.

- Samtidigt som vi står inför enorma pensionsavgångar finns det tusentals efter tusentals unga människor som inget hellre vill än att komma in på arbetsmarknaden. Utan arbetslivserfarenheter och referenser är dessutom risken stor att de förblir i långvarig arbetslöshet och utanförskap, säger Tobias Lindfors, VD StudentConsulting.

Den rekordstora ungdomsarbetslösheten är och verkar även förbli en stor utmaning. I den aktuella debatten talas det om olika program, arbetsmarknadsåtgärder, praktikplatser och kurser, när vi istället borde satsa på åtgärder som fungerar oavsett konjunkturläge och som ger riktiga jobb. Bara under november månad så sökte 31 359 personer jobb via StudentConsulting, vilket visar att trycket är mycket stort.

- Vi ser att svängningarna i konjunkturen går allt snabbare och därför kommer åtgärderna för sent och riskerar att bli verkningslösa. Istället behövs snabbare och bättre matchning så att rätt person hamnar på rätt jobb. Ett tidigt insteg på arbetsmarknaden i form av extrajobb kan bidra till kontakter med blivande arbetsgivare och en fylligare och mer intressant CV. För de ungas skull måste det skapas riktiga jobb - inte konstgjord andning i form av olika offentliga åtgärder, säger Tobias Lindfors.

./.
För mer information kontakta Tobias Lindfors, VD StudentConsulting.
Tel: 0703-43 42 32.

StudentConsulting är specialiserade på inhyrning och rekrytering av unga människor. Bolaget sysselsatte föregående år 7000 unga personer inom kundservice, logistik, industri, butik, ekonomi, IT och administration. Företaget har ramavtal med bl a Bring, DHL, EON, GE, IKEA, Posten, Shell, Statlig inköpssamordning för alla statliga myndigheter och verk i Sverige och Telenor.

Läs mer på www.studentconsulting.se.

Pressbilder finns på www.studentconsulting.se/about/press/photos.aspx