Sveaskog

Kommentar till rapport från Greenpeace: Sveaskog och länsstyrelserna i fullt samförstånd om hanteringen av skyddsvärda skogar

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:16 CEST

Sveaskog kommer inte att genomföra avverkningar i skogsområden som Naturvårdsverket och länsstyrelserna pekat ut i sin inventering av skyddsvärda skogar utan att först komma överens med dem. Sveaskog har ett bra samarbete med Naturvårdsverket och länsstyrelserna kring prioriteringen av vilka utpekade områden som ska skyddas genom naturreservat eller hanteras i enlighet med Sveaskogs miljöpolicy.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har gjort en inventering av skyddsvärda skogar på statlig mark. Resultatet av inventeringen presenterades i en rapport i februari 2004. Nu pågår ett arbete med att prioritera vilka av dessa områden som ska skyddas och hur det ska ske.

Under, och även efter, den inventering som gjordes av Naturvårdsverket och länsstyrelserna har Sveaskog lämnat in anmälningar till Skogsvårdsstyrelsen om planerade avverkningar. Det beror i de flesta fall på att resultatet av deras inventering inte var känt när planeringen gjordes, och i vissa fall på att gränsdragningen mellan utpekade områden och vanlig produktionsskog är otydlig.

Sveaskog kommer inte i något fall att genomföra avverkning i dessa skogar innan Naturvårdsverket och länsstyrelserna har beslutat vilka områden som ska undantas från skogsbruk genom reservatsbildning. Vi har ett bra samarbete och är helt överens med Naturvårdsverket och länsstyrelserna om det arbete som nu sker.

För mer information kontakta:
Herman Sundqvist, Skogschef Sveaskog, tel. 070-377 67 32
Olof Johansson, miljöchef Sveaskog, tel. 070-586 22 58
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel. 0708-72 22 05