Transportföretagen

Kommentar till regeringens infrastruktursatsning

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 10:10 CEST

- Vi välkomnar satsningen. Givetvis kvarstår höga förväntningar på innehållet i infrastrukturproppen senare i höst, men beskedet om snabba satsningar på flaskhalsar är rätt prioritering. Det visar den undersökning som vi gjort bland våra medlemsföretag, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen, i en kommentar till dagens besked om budgetsatsningen på infrastrukturen.

I den undersökning som TransportGruppen i samarbete med Handelns Utredningsinstitut genomförde tidigare i år var det nästan 40 procent av företagen inom transportnäringen som ansåg att regeringens infrastrukturpolitik ska prioritera insatser som åtgärdar flaskhalsar som hindrar trafiken från att flyta. Tre av tio ansåg att man ska koncentrera sig på underhåll av befintlig infrastruktur inom framför allt väg- och järnvägsnätet.

- Idag kan vi konstatera att regeringen har lyssnat på näringslivet. Satsningar på infrastrukturen är avgörande för Sveriges ekonomi och välstånd där varje satsad krona är en god investering, avslutar Peter Jeppsson.


För mer information kontakta VD Peter Jeppsson, tfn: 08-762 71 01, 0730-44 71 01 eller pressekreterare Dag Gustavsson, tfn: 08-762 71 69, 070-319 24 44

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra åtta förbund har 15.000 medlemsföretag med 160.000 anställda och vår vision är att vara en ledande kraft i skapandet av de bästa tillväxtförutsättningarna för företag inom transportnäringen i Sverige.

transportgruppen.se