Sveriges Kommuner och Landsting

Kommentar till regeringens vårbudget

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:42 CEST

Regeringen konstaterar i vårbudgeten att en god ekonomi i kommuner och landsting är avgörande för välfärden. Man pekar också på att det ser väsentligt bättre ut för sektorns ekonomi. Organisationen Sveriges Kommuner och Landsting instämmer, men understryker också att pengarna kommer att behövas framöver.

– Som regeringen påpekar måste vi de närmaste åren i stort sett behålla den resultatnivå som vi nu uppnått inom kommunsektorn. Annars får vi svårt att klara framtida påfrestningar, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet, som tillsammans med Landstingsförbundet utgör Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt regeringen bör kommuner och landsting använda den bättre ekonomin för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

– Lika lön för likvärdigt arbete är en mycket bra ambition. Men lönebildningen måste förbli en fråga för arbetsmarknadens parter, säger Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson.

Regeringen genomför nu de första stegen i utvecklingsplanen för bättre vård och omsorg om äldre. Redan i år skjuter man till 0,6 miljarder kronor och ytterligare 1,5 miljarder kronor år 2007 och 2008. Pengarna riktas särskilt till de mest vårdbehövande äldre.

– Vi välkomnar den satsningen. Vi delar givetvis regeringens ambition att Sverige skall bli världens bästa land att åldras i. Men vi hade föredragit ett generellt stöd istället för den flora av öronmärkta bidrag som nu föreslås, säger Lars Isaksson.

Sveriges Kommuner och Landsting är positiv till regeringens satsning på integrationsåtgärder. Framför allt välkomnas den engångsersättning på 20 000 kronor för varje enskild flykting som utbetalas under 2006. Dessutom ökas schablonersättningen med sex procent från och med 2007.

– Vi tycker det är bra med en ökning, men anser fortfarande att den är för låg och täcker en för kort period, säger Ilmar Reepalu. Vi har i flera år påpekat att statens kostnadsersättning inte täcker kommunernas kostnader för att introducera och etablera flyktingar i vårt samhälle. Ersättningens nivå och utformning måste bättre anpassas till de integrationspolitiska målsättningarna.

För mer information: Avd. för ekonomi och styrning, avdelningschef Clas Olsson, 08-452 79 05, 0706-20 64 17, clas.olsson@skl.se, biträdande avdelningschef Stefan Ackerby, 08-452 77 28, 070-319 77 28, stefan.ackerby@skl.se