Socialdepartementet

Kommentar till Trafikförsäkringens slutbetänkande

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 15:58 CET

Regeringen har i dag mottagit Trafikförsäkringsutredningen slutbetänkande om en utvidgad trafikförsäkring. Utredningens förslag innebär att kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning vid trafikskador överförs till trafikförsäkringen. Sammantaget uppgår kostnaderna till följd av trafikskador till 6,8 miljarder kronor per år. Utredningen bedömer att trafikförsäkringspremien skulle stiga med 70 procent till följd av förslagen.

- Kostnadshöjningar i denna omfattning är inte rimliga att genomföra, säger statssekreterare Bettina Kashefi som tog emot trafikförsäkringsutredningens slutbetänkande.

Regeringens avsikt med att tillsätta utredningen var att undersöka möjligheterna att låta trafiken bära en större del av sina egna kostnader, på samma sätt som den gör när det gäller exempelvis miljöskador. Utredaren har gjort ett gediget arbete i denna komplicerade fråga.

- Vi kommer självfallet att ta del av innehållet i betänkandet och därefter ta ställning till den fortsatta hanteringen, men det är inte aktuellt att genomföra de kostnadshöjningar som utredningen föreslår, säger statssekreterare Bettina Kashefi.


Kontakt:
Amanda Rafter
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 33 71
070-320 38 78