Svenskt Näringsliv

Kommentar till valresultatet

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 11:27 CEST

- Under de senaste fyra åren har en bred, engagerad företagarrörelse i dialog med medborgare och politiker arbetat för att öka förståelsen för betydelsen av ett gott företagsklimat. Svenskt Näringsliv är i ständig dialog med många aktiva företagare landet runt. Det arbetet kommer att fortsätta under de närmaste fyra åren. Reformbehovet i svensk ekonomi har inte minskat. Det säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar till valet.

- Sverige har under sin tid som demokrati nästan aldrig haft majoritetsregeringar. Det finns ingen anledning till överdriven oro för de närmaste årens politiska utveckling. Allianspartiernas stöd från nästan hälften av väljarna är en stabil grund att stå på även om den parlamentariska situationen förändrats, fortsätter Urban Bäckström.

- Sverige har ånyo fått ett populistiskt parti i riksdagen. Dess insatser i riksdagsarbetet får väljarna utvärdera om fyra år.

- Det rödgröna blockets valresultat pekar på behov av politisk omprövning, inte minst vad gäller synen på företagandets roll i samhällsutvecklingen. Den helt oresonliga retoriken från Vänsterpartiet kan knappast vara förenlig med en modern socialdemokratis politiska väg.

- Det finns anledning till oro på en punkt: Alliansregeringens långsiktiga energipolitik måste ligga fast, oavsett hur riksdagsmajoriteten säkerställs framöver.

- Det är ytterst inte politikerna utan företagare och deras medarbetare som skapar förutsättningarna för välståndsutvecklingen. Valresultatet pekar tydligt på att den insikten nu är brett förankrad. Man måste skapa resultat innan man kan fördela. Svenskt Näringsliv kommer att fortsätta verka för förståelsen av ett gott klimat för både nuvarande och kommande företag,  avslutar Urban Bäckström.

För ytterligare information:

Peter Isling, 08-553 430 19

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/ Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.