Stockholms Läns Landsting

Kommentarer från (s), (v) och (mp) med anledning av tjänstemannaförslaget till budget för Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:26 CEST

Med anledning av det tjänstemannaförslag till budget för Stockholms läns landsting som presenterades på onsdagen lämnar landstingsråden Ingela Nylund Watz (s), Birgitta Sevefjord (v) och Bengt Cedrenius (mp) följande kommentarer.

- Vi ska nu värdera tjänstemännens förslag och planerar att presentera koalitionens budgetförslag de närmsta veckorna. Till dess kan inget i tjänstemannaförslaget vare sig bekräftas eller uteslutas. Ingen politiker, oavsett partifärg, kan smita ifrån att den sjukvård och kollektivtrafik som ges till länets invånare också måste betalas, om inte annat så för att lag och domslut kräver det, säger Ingela Nylund Watz (s), Birgitta Sevefjord (v) och Bengt Cedrenius (mp).

- Inom sjukvården är det avgörande att besluten ska vara förenliga med den medicinska säkerheten. Vid sidan om detta så ska våra avvägningar så gott det är möjligt balansera och respektera alla berörda - patienter och anställda, resenärer och skattebetalare. De största ekonomiska problemen och den högst uppdrivna kostnadsutvecklingen finns i sjukvården, men i den svåra situation som landstinget befinner sig i måste alla verksamheter räkna med att bidra.

- Vill vi att vi och våra barn i framtiden ska ha samma självklara rätt till sjukvård som vi räknar med idag, då måste ekonomin skötas på ett långsiktigt hållbart sätt. Skulle vi inte orka ta tag i landstingets ekonomiska problem idag vore det samma sak som att ge upp den solidariskt finansierade sjukvården, avslutar Ingela Nylund Watz (s), Birgitta Sevefjord (v) och Bengt Cedrenius (mp).

För mer information, kontakta pressekreterare Mårten Levin (s), 070-7374235, Ingrid Falk (v), 070-7374116, Charlotte Pruth (mp), 070-7374426.