Stockholms Läns Landsting

Kommentarer från s, v och mp om landstingets budget för år 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 15:06 CET

-Med en ekonomi i balans kan vi lyfta landstinget ur fem års kris och undantagstillstånd. Många delar i budgeten kommer upplevas som svåra, men jag är övertygad om att Stockholmarna har förståelse för att dagens situation, där vi lånar till personalens löner, är ohållbar i längden. Med de beslut vi nu presenterar räddar vi den solidariskt betalda sjukvården för oss själva och för våra barn. När det akuta ekonomiska hotet är undanröjt har vi goda möjligheter att utveckla sjukvården för ökad rättvisa och tillgänglighet, säger finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s).

-Vi har gemensamt hittat en lösning som gör att förlossningskliniken på Södertälje sjukhus blir kvar, något annat hade varit otänkbart i en tid av ökande antal födslar i länet. Södertälje sjukhus kommer att ha beredskap för akuta åtgärder som kejsarsnitt där operationsresurser och anestesi fordras dygnet runt men huvudinriktningen kommer att vara normala förlossningar medan riskgraviditeter hänvisas till Huddinge sjukhus, vilket redan nu är fallet i praktiken. Vi gör heller inte några inskränkningar vad gäller assisterad befruktning (IVF) men verksamheten ska samordnas till ett sjukhus i länet, säger vänsterpartiets sjukvårdslandstingsråd Birgitta Sevefjord (v).

-Det är en stor framgång att hållbarhetstänkandet så tydligt präglar budgeten. Genom ekonomisk hållbarhet klarar vi att hålla vården på en hög nivå även i framtiden. Satsningar på handikapporganisationerna är en del av den sociala hållbarheten. Och den ekologiska hållbarheten stärks genom ökade resurser till SL, och satsningar på biogasbussar och biogasbåtar. Vi bibehåller miljöanslagen på en hög nivå och samtliga verksamheter inom landstinget kommer att vara miljöcertifierade före nästa års slut. Vi kan också fortsätta vår satsning på miljömärkta läkemedel, säger Bengt Cedrenius (mp), landstingsråd för miljö och hållbar utveckling.